Frederik Draiby

Weilbach information

Genealogy

Draiby, Frederik Marius Rasmussen, 1877-1966, arkitekt. *28.4.1877 i Kirke Helsinge, ?16.4.1966 i Århus. Navneskift til Dræby 2.11.1901, ved naturalisation som britisk undersåt i Sydafrika 19.4.1904 ændret til Draiby. Forældre: Bygm. Christian R. og Kirsten Pedersen (Dræby). ~23.5.1905 i Tårbæk med Ingeborg Johanna Catharina Wittmaack, *14.1.1881 i Ystad, ?28.11.1966, datter af hotelejer Johannes W. og Jørgine Adamine Johanne Petersen.

Biography

Frederik Draibys tidlige rækkehusbebyggelser og dobbelthuse er præget af Bedre Byggeskiks klare og enkle udtryksform. Århus Kommunes badeanstalt og svømmehal er en af D.s større opgaver som stadsarkitekt. Den blev taget i brug i 1933. Den første svømmehal herhjemme var fra 1925, indrettet i gymnastikhøjsk. i Ollerup, så emnet var nyt for arkitekterne. Foruden svømmebassinet rummede bygningen kiosk og billetsalg, dame- og herrefrisørsaloner og diverse helse- og renselsesbade, mens trappe, omklædnings- og afvaskningsrum var indrettet i en kraftig tårnbygning, hvorfra der også var indgang til tilskuerpladser. Den funktionelle indretning var inspireret af samtidigt tysk svømmehalsbyggeri. Taget var af kobber, og bygningens form blev understreget med neonbelysning og skiltning.

Education

Murersv.; afg. fra Tekn. Sk., Kbh. 1898; opt. på Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1898.

Travels

Cape Town, Johannesburg 1901-07; Tyskland, Schweiz, Italien 1910-12; Dresden, Prag, Wien 1921; Sth., Göteborg 1923; Paris 1925; London, Cambridge, Paris 1926; London, Cambridge, Oxford 1934; Sydenglands større byer 1939.

Occupations

Egen tegnestue i Cape Town og Johannesburg, Syd Afrika 1901-07. Medarb. hos Vilh. Dahlerup 1898-1900; medarb. hos Stadsark. i Kbh. 1907-19; hos Stadsark. i Århus 1919-1943.

Scholarships

K.A. Larssen 1912.

Exhibitions

Artworks

Menighedshus ved Kapernaumsk., Fr.sundsv., Kbh. (1916). I Århus: Stykgodsvarehus i havnen (1925); udv. af De gamles Hjem (1925); boligkarreen ved Trepkasg. (1925-27); rækkehuse ved Poul Martin Møllersv. (1925-27); kapel på den nye kgrd. (1926); dobbelthuse ved Marienlund (1926); Da. Kvindesamf. Hus (1928-29); komm. badeanst. og svømmehal (1930-31); aldersrenteboliger (1934-42); Århus Komm. vandværk i Stautrup (1942-43). Konkurrencer: Komm.sk. i Rondebosch, Cape Colony (1905, 2.pr.); tekn. inst., Johannesburg (1906, indk.); kirke smst. (1907, 1.pr.).

Literature

Ark.M. 1927, 261f (boliger i Århus); 1934, 83-92 (Århus Svømmehal); Ark. 1976, 193 (badeanst. i Århus); Ark.U. 1936, 75; 1939, 146; 1940, 16; Aarhus gennem Tiderne, 1941, 70, 100, 106; Ingeniøren, 1933, 42, 363-367 (svømmehal); Leif Johannesen og Johan Richter: Arkitektur i Aarhus 1920-1970, 21- 23.

Author: Erik Ejlers (E.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.