Hans Dreyer

Weilbach information

Genealogy

Dreyer (Dreier), Hans, 1572-1653, billedskærer. *1572 i Eckernförde, ?3.1.1653 i Oksenvad, begr. smst. 7.1.1653. Forældre: Købmand, brygger Peter D. og Margrete Tape. ~1° 1602 med Catharina Kruse, ?1614. ~2° 1616 med Anne Martens, ?18.9.1659.

Biography

Hans Dreyers ligprædiken, forfattet 1653 af hans søn, giver en efter samtidens forhold usædvanligt detaljeret indsigt i billedskærerens omfattende virksomhed for hoffet og adelen i hertugdømmerne og Jylland, på Fyn og Sjælland. Af de mange tusinde billeder, han ifølge prædikenen skulle have efterladt, er imidlertid ingen signerede værker bevaret, og man har endnu kun et begrænset kendskab til hans arbejder. D. står som en overgangsskikkelse mellem senrenæssance og bruskbarok. Hans hovedværk er formentlig det rigt udskårne inventar i Holckenhavns Slotskapel, hvoraf prædikestolen har været tilskrevet monogramisten AS. En karakteristik af ham må i første række tage udgangspunkt i disse arbejder, hvor bruskværksstilens ornamentik, bortset fra masker, er flittigt anvendt. Hans figurstil er meget varieret, og antagelig har en række svende medvirket. Karakteristisk er en forkærlighed for den detaljerige bearbejdning af fladen, der spejler tilknytningen til Eckernförde- traditionen. Et bemærkelsesværdigt træk er endelig det specielle motivvalg med anvendelse af mytologiske og gammeltestamentlige motiver, der ikke benyttedes almindeligt i samtiden.

Education

7-årig læretid hos snedker og billedskærer Cyriacus Dirkes, Eckernförde 1586-92/93.

Travels

Tyskland efter 1592/93; Segeberg; Silkeborg og Rantzau for Gert Rantzau henholdsvis 5 og 2 år; Vallø for Oluf Rosensparre 2 år; Haderslev for Gert Rantzau med bolig foran slottet 1617-27; smst. bevilget fribolig på livstid s.m. sin hustru 1633; Dronningborg for Eske Brock 18 år; Sæbygård for Peter Munk 2 år; Dalum for Holger Rosenkrantz 2 år; Møgelkjær for Henrik Rantzau 2 år; København for Frantz Rantzau 2 år; Ellensborg, nu Holckenhavn, for Ellen Marsvin 7 år; Finstrup, nu Holstenshus, for Jørgen Schultz 11/2 år og for Frants Lykke, Fyn i 3 år.

Occupations

Indskrevet som mester i Lübecks snedker- og billedskærerlaug. Kgl. hofbilledsnider ved Haderslev Slot fra 1617.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Tilskrivninger: Opgang, rygpanel og himmel til prædikestol, dørfløj, herskabsstol og vægpaneler i Holckenhavns Slotskapel (indviet 1637); stolestader smst. (1634); dørfløj fra Holstenshus (ødelagt); endv. mindre kirkelige arbejder i Vindinge, sognek. for Holckenhavn og i Ravnkilde; skabe og kister (Nat.mus., Kbh., Fr.borg Mus., Kronborg, Aalborg Hist. Mus, Den Antikvariske Saml. i Ribe og Haderslev Mus.).

Literature

Peter J. Wandall: Predigt bey Leichbegängnis H.D. 1653, Rostock u.å. (jfr. Chr. Axel Jensen i: Fra Arkiv og Mus., V, 1914 358-65, med uddrag heraf); O. Rydbeck: Två märkliga konstnärer, Sth. 1918, 110-21; Carsten Petersen i: Sønderjydske Aarb., 1927, 213-48; Willers Jessen: Hans Gudewerdt, 1931, 52-75; Chr. Axel Jensen i: Fra Nat.mus. Arb.mark, 1931, 1-10; E. Marquard (udg.): Prins Christian (V)s Breve, I, 1952, 109; H. Madsen i: Kunst, IV, 1956-57, 19-22; Danm. K., Sønderjyll., 1963; Hans Behling: Hans Gudewerdt der Jüngere (um 1600-1671). Bildschnitzer aus Eckernförde, (Studien zur schlesw.-holst. Kunstgesch., Bd.16), Neumünster 1990, 120.

Author: Birgitte Bøggild Johannsen (B.B.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.