Bertha Wegmann

Weilbach information

Genealogy

Wegmann, Bertha, 1847-1926, maler. *16.12.1846 i Soglio, kanton Graubünden, Schweiz, ?22.2.1926 i Kbh., begr. Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Overforstinsp., senere fabr. Eberhard Ludwig W. og Cathrine Mini. Ugift.

Biography

Bertha Wegmann uddannede sig med faderens støtte først i København, siden i München til historie- og genremaler. Fra 1873 viste hun sine arbejder i København, hvor hun 10 år senere som den første kvinde blev medlem af Akademiets Plenarforsamling. Hun deltog i tidens store udstillinger og repræsenterede Danmark på flere verdensudstillinger. W. malede i begyndelsen fortællende figurbilleder, gerne med en sentimental pointe, men også en del landskaber, især skildringer af højfjeldet i Tyrol, senere fra egnen omþlþ couen og fra Øresundskysten. Ligesom sine samtidige blev W. optaget af den moderne franske kunst, og fra 1881 boede hun overvejende i Paris, hvor hun udmærkede sig på Salonen. W. markerede sig stærkest som portrætmaler og må regnes blandt de bedste i tiden. Hun lagde vægt på en energisk karakteristik og på dialog mellem person og beskuer som den indtagende skildring af Jeanna Bauck, malet i 1881 i Paris. Den svenske malerinde ses forfra, siddende på et bord med en bog i hånden, idet hun smilende læner sig fremad, mens solen fra vinduet oplyser hendes rødblonde hår. Det store antal fremstående danske, som W. portrætterede efter sin hjemkomst, udgør den mest nøgterne del af hendes værk. Når W. ikke nævnes i den danske kunsthistorie blandt de banebrydende i sin generation, skyldes det utvivlsomt, at hun både teknisk, koloristisk og motivisk tilhørte datidens internationale salonkunst, og først i de senere år har der været fornyet interesse for hendes maleri.

Education

Undervisn. i tegn. hos F.F. Helsted; i mal. hos F.C. Lund og H. Buntzen; elev af Wilhelm Lindenschmidt d.y. ogþlþ Eduard Kurzbauer, München, fra 1867.

Travels

Bosat i Kbh. fra 1853; i München 1867- 81, med et længere oph. i Firenze; Paris 1881-82, 1884, 1886, 1888-89; bosat i Kbh. fra 1882.

Occupations

Medl. af best. for Tegne- og Industrisk. for Kvinder 1887-1907; af Akad. Plenarforsaml. 1882.

Scholarships

Mention honorable, Salonen, Paris 1880; guldmed. smst. 1882; udst.med. 1883; Thorvaldsens Med. 1883; sølvmed., Paris 1889, 1900; fortjenstmed. i guld 1892.

Exhibitions

Charl. Forår 1873, 1877-78, 1881, 1883- 87, 1889-91, 1894-97, 1899, 1902-03, 1910, 1913-26; Salonen, Paris 1880, 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893, Paris 1900; Internat. Kunst-Ausst., Berlin 1891; Kunstforen., Kbh. 1891; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. jødiske Kunstnere, Kunstforen., Kbh. 1908; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Foren. for nat. Kunst 1950; For 100 år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1982; Inden for murene, Kunstforen., Kbh. 1984; De drogo till Paris, Liljevalchs, Sth. 1988; B.W. på Øregaard, Øregaard Mus., 1998. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1886; Den frie Udst. bygn. 1911; Kbh. 1918; Charl.borg 1926. Auktioner: Charl.borg 23.2.1891.

Artworks

Et sygt barn (udst. 1873); En enke med sit barn (udst. 1877); Mor med børn, aftenskumring (1877, Sønderjyll. Kunstmus.); En ung pige i tanker (1878); Bayersk bondekone (1879, tidl. Johan Hansens Saml.); Lette skyer om huse (1881); En kunstners kvistkammer (1882); Moder og barn (1883); Interiør (1892); Mor og barn (1894, Nat.mus., Sth.); Lille pige på bjerget med de første sneklokker (1905); Valmuer (Bergens Billedgal.); repr. mus. Reykjavík; München; Breslau. Portrætter: P. Vedel (ca. 1873, Fr.borgmus.); Selvportræt (Nat.mus., Sth.); Hildegard Thorell (1880, smst.);þlþ Jeanna Bauck (Paris 1881, smst.); Anna Seekamp, kunstnerens søster (Stat. Mus. for Kunst, guldmed. Paris 1882, udst.med. 1883); Marie Triepcke (1884); Jeanna Bauck (Aarhus Kunstmus.); samme (1887, Hirschsprung); Petrea Hirschsprung f. Hertz (1888, smst.); Frederikke Sophie Elisabeth grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs (1888, Frijsenborg); Philip Schou (1888, Fr.borgmus.); F. Meldahl (ca. 1893, smst.); M.G. Melchior (smst.); Otto Bache (1896, smst., tidl. Udst.kom., Charl.borg); Julius Thomsen (1897, Kbh. Univ.);þlþ Eduard Suenson (1903, Fr.borgmus.); P.E. Lange- Müller (1908, smst.); Holger Hammerich (1915, smst.); Chr. Moesgaard-Kjeldsen (1920, Storstrøms Kunstmus.); Dronn. Alexandrine (1923, Dronn. Alexandrines Gigtsanatorium, Middelfart.

Literature

Jul. Lange i: Ude og Hjemme 29.7.1883; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Luise Hagen i: The Studio, 1898, 95f; Regitze Barner: Minder, II, 1911, 170-72; Ill. Tid. 1917-18, 437f; Agnes Lunn i: Vore Damer 20.12.1917; Berl. Tid. 9.12.1917; Pol. 16.12.1917 (Emma Gad); 16.12.1917 (N.V. Dorph); 24.2.1926; Pol., Magasinet, 11.11.1923; Nat.tid. 24.9.1919; 23.2.1926 (Th. Faaborg); 28.2.1926 (samme); BT 19.2.1923; 27.11.1923; København 23.2.1926 (Rik. Magnussen); Neue Zürischer Zeitung 23.3.1926; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Else Kai Sass i: Kvinden i Danm., 1942, 713f; Jürgen Ostwald i: For 100 år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, II, 1982; Lise Svanholm i: De drogo till Paris, Sth. 1988. Auktionskataloger: Dødsbo: Charl.borg 20.11.1928; Fr.berg Ovenlyssal 1.-3.11.1941.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.