Fritz Westphal

Weilbach information

Genealogy

Westphal, Friedrich (Fritz) Bernhard, 1804-1844, maler. *5.10.1804 i Schlesw. By, ?24.12.1844 i Kbh., begr. smst. (Frederiks Tyske). Forældre: Miniaturemaleren, tegnelærer, auktionsforvalter Johann Gottlieb Reimer W. og Sophie Elisabeth (Elise) Christina Wieck. Ugift.

Biography

Fritz Westphal hører til den danske kunstnergeneration efter C.W. Eckersberg og J.L. Lund, men er stærkere præget af indflydelsen fra tysk end fra dansk kunst. Han begyndte en uddannelse på Kunstakademiet i København, hvor han sluttede sig til kredsen af bl.a. slesvig-holstenske kunstnere omkring H.W. Bissen, men han afbrød sin uddannelse i modelskolen for at vende tilbage til fødebyen 1828, hvor han ernærede sig som portrætmaler. Efter flere års rejser i Tyskland og Norden fortsatte han sin uddannelse ved Akademiet i 1830rne og udstillede fra 1833 flittigt på Charlottenborg, bl.a. folkelivsskildringer fra rejserne. Han dyrkede også det historiske og litterære genremaleri. W. blev på Akademiet og i anmeldelser kritiseret for sine tekniske færdigheder som maler, men rost for sin personkarakteristik og evne til dramatisk skildring, der vækker mindre beundring i dag. Efter forgæves forsøg på at vinde den store guldmedalje og få Akademiets rejsestipendium i 1841 fik han ansættelse som kostumier ved Det kongelige Teater, hvor hans sans for det effektfulde og anekdotiske kom ham til gode. Han udførte flere bogillustrationer, hvor han efter tysk forbillede forenede fortællende figurscener med ornamentik, der indrammede teksten.

Education

I købmandslære i Schlesw. 1818; tegneundervisn. af faderen; Kunstakad. Kbh. 1821-28, 1837-41, fra 1.-2. frihåndssk. jan. 1822, til gipssk. jan. 1823, til modelsk. marts 1824, lille sølvmed. jan. 1825, st. sølvmed. marts 1837, lille guldmed. 1837, adm. til guldmed.konk. 1839 og 1841.

Travels

Til Kbh. fra Schlesw. før 1821; Tyskland, Sverige og Norge 1828- 32; Dresden, Meissen, Hamburg, Kiel, Düsseldorf og Köln, Kbh. 1837- 44.

Occupations

Kostumier ved Det kgl. Teater 1841-44.

Scholarships

Akad., vinder af skitsekonk. ved mindre pengepr. 1826; Neuhausens Pr. 1838.

Exhibitions

Charl. Forår 1824-26, 1833-35, 1837-40, 1842-45; Dresden 1829, 1831; Hamburger Kunstverein 1831; Kiel 1832; 100 Jahre Schlesw. Malerei 1760-1860, Gottorp Slot 1954.

Artworks

Portræt af bedstefaderen, bagerm. Westphal (ca. 1825, Schlesw.- Holst. Landesmus.); En halvtsiddende fisker (1826, skitse til Akad. pengepr., opholdssted ukendt); portræt af Elise Wieck (ca. 1828, Schlesw.-Holst. Landesmus.); Sappho (ca. 1828, smst.); portræt af student Ernst Wieck (ca. 1829, smst.); selvportræt (ca. 1830, smst., litograferet af Egmont Ruschke); selvportræt (Städt.Mus., Schlesw.); Kapskydning efter måger ved Slesvig by (ca. 1831, Der Schleswiger Altertumsverein, litograferet af Edv. Lehmann); Kristus i Gethsemane (1834, alterbillede til kirken Schlesw.-Friedrichsberg, Städt. Mus. Schlesw.); David opmuntrer Saul (lille guldmed. 1837, Kunstakad. Kbh.); Kong Valdemar sætter Liden Else på prøve, efter Chr. Winther (Neuhausens Pr. 1838, Stat. Mus. for Kunst); Kristus i Emaus (1838, altertavle i Aastrup K., Falster); Thorvaldsens modtagelse på Toldboden 17.sept. 1838 (1839-41, Thorvaldsens Mus., litograferet af Emil Bærentzen); Frederik VIs ligtog 1840 (litograferet af samme); Marsk Stigs døtre (udst. 1840); Christian VIIIs kroning 1840 (skitse, litograferet af Edvard Lehmann); Chr. II, efter Chr. Winthers digt: Kongens skygge (udst. 1843, kendt gennem litografi af Adolf Kittendorf); portræt af Chr. Friedrich Callisen (1843, Fr.borgmus.); tegn. i Kobberstiksaml., Fr.borgmus., Teatermus. (bl.a. kostumeudkast for Johanne Louise Heiberg og til den Vægelsindede); ill., bl.a. til Nye Romancer, udg. af H.P. Holst, 1843; 12 litografier som ill. til 9 noveller af Thomasine Gyllembourg: Hverdagshistorier, 1837.

Literature

K.F. Wiborg: Kritik over de ved det kgl. Akad. for de skjønne Konster off. udst. Mal., 1838, 146-54; Th. Overskou: Den da. Skueplads, V, 1864, 475; Niels Laurits Høyen: Skrifter, I, 1871, 110f, 114-16; Emil Hannover: Constantin Hansen, 1901, 37; Leo Swane: Dankvart Dreyer, 1921, 29f; P.B.C. Westergaard: Da. Portræter, 1933, 882; Sig. Schultz: Da Thorvaldsen kom hjem, 1938, 40-43; Laur. Nielsen; Den da. Bog, 1941, 216; Leo Swane i: Kunstmus. Aarsskr. XXX, 1943, 56; Danm. K.: Maribo Amt, II, 1951, 1468; Ernst Schlee i: Die Heimat, Neumünster 1955, 166-70; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Emma Salling: Kunstakad. guldmed. konk., 1975, 100-02, fig. XXVII; Klaus Bernhard, Chr. Rathke, Paul Zubek: Schlesw.-Holst. Künstlerporträts aus dem Bestand des Schlesw.-Holst. Landesmus., Neumünster 1981, 67, 80; Ulrich Schulte-Wülwer i: Nordelbingen, bd. 61, 1992, 65-110; Bjarne Jørnæs i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1994, 222f. Breve (Rigsarkiv. og Det kgl. Bibl.).

Author: Emma Salling (E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.