DunkerPeter de

Weilbach information

Genealogy

Dunker (Donker), Peter de, -1558-1564-, bygmester. Formentlig af nederlandsk herkomst.

Biography

Peter de Dunker begyndte sit virke som kgl. bygmester i Kolding, hvor han formodentlig arbejdede på slottet. Da han 1559 arbejdede ved Odensegaard omtaltes han som "min naadige Frues Bygmester", dvs. enkedronning Dorotheas bygmester. I 1561 var han på Randersegnen for at bryde sten til bygningen på Odensegaard. Muligvis er det D., som forlængede anlæggets nordfløj og tilføjede den øvre etage og gavlene. D.s ankersmedje, hvoraf væsentlige dele indgår i Holmens Kirke, bestod af et langhus orienteret omtrent sydvest-nordøst og en tårnlignende udbygning ved stranden med en fint formet gavl mod Københavns Slot. Det har været betvivlet, om D. var gavlens ophavsmand, men der har ikke kunnet peges på alternativer. Forbilledet findes i Sebastiano Serlios Libro qvarto d'Architettura, udgivet i Antwerpen på flamsk i 1539 og på fransk og tysk i 1542. Proportionerne i Serlios tegning er nøje fulgt i gavlen. D. optræder sidste gang i kilderne i 1564, da han modtog klæde til en hofklædning, og da der på hans udsagn om sommeren betaltes et par blytækkere for arbejde på Kullens fyrtårn. D. er, uden overbevisende begrundelse, tilskrevet arbejder på bl. a. Rosenholm og Hollufgård.

Education

Travels

Occupations

Kgl. bygmester 11.5.1558-11.4.1563.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Ombygn. af Odensegaard (1559-1561, nu museumsadm.); ankersmedjen på Slotsholmen, Kbh. (1562-1563, fra 1619 Holmens K.).

Literature

Medd. fra Rentekammerarkivet, 1873-76, 206; Kanc. Brevb. 1561-65, 1893-95, 4, 478; Francis Beckett: Renaissancen og Kunstens Hist. i Danm., 1897, 139; L. Bobé: Bremerholms K., 1920, 8, 322; Vilh. Lorenzen: Da. Herregaardsark. 1921; V. Wanscher: Architecturens Hist. III, 247; Vilh. Lorenzen: Rosenholms Bygmestre, 1937; Otto Norn: Chr. IIIs Borge, 1949, 168; Chr. Axel Jensen: Da. adelige gravsten I, 1951, 231, 254; Otto Norn i: Analecta romana istituti danici I, 1960; Danm. K., Kbh. II, 1960-65; Jørgen Sestoft: Arbejdets bygn. (Danm. Ark.), 1979.

Author: Ebbe Hædersdal (E.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.