Lili Ege

Weilbach information

Genealogy

Ege, Lili Alice, *1913, maler. *14.1.1913 i Halsted på Lolland. Forældre: Gårdejer, senere vognmand Niels Andersen og Cecilie Jørgensen. ~29.4.1942 i Roskilde med maleren Hans Christian Ege, *14.2.1917 i Kbh., søn af sognepræst, senere domprovst Einar E. og Ingeborg Maren Christoffersen.

Biography

Lilli Ege interesserede sig tidligt for landskabsmaleriet, og det åbne landskab er et gennemgående tema i hendes produktion. Billeder fra 1950erne og -60erne er ofte pastost malede, med landskabets udbredte flader muret op med pensel og spatel i en stram, forenklet form som i Lundegårdens mark, 1961. E. betragter landskabet som et udgangspunkt, men arbejder sig fri af detaljerne, og det færdige billede fremstår mere eller mindre løsrevet fra det sete. Kompositionerne består af få og enkle billedelementer, en stribe himmel, en høj horisont, en antydet vej og skitserede el-master, generelt holdt i afdæmpede grønne, blå og okker nuancer. I nogle billeder giver en gestuspræget, ekspressiv behandling af billedfladen sammen med mørke skyformationer en dramatisk effekt, f.eks. Sort sky og Efterår. I senere billeder ses en smøre/skrabeteknik, der får motivet til at fremstå diffust med en lyrisk og meget nordisk stemning.

Education

Folmer Bonnéns Malersk. 1937-39; Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1939-42.

Travels

Malersem. Osieki, ved Kozalin, Polen aug.-sept. 1968.

Occupations

Scholarships

Bodil Haller; overrets. Victor Andræs Legat ca. 1940; J.R. Lunds Pr. 1964; Landbrugets Kulturfonds Pr. 1986.

Exhibitions

KE 1942-44, 1951-62; KP 1954, 1956, l960; Købestævnet, Fr.cia 1959, 1962-63; Charl. Forår 1963-66; Gal. Genevad, Sverige 1966; Charl. Eft. 1967, 1981; Natur og menneske, Nikolaj, Kbh. 1973; Nyere da. kunst, Odense Rådhus 1974; Moderne kunst i vejlensisk eje, Vejle Kunstmus. 1977; Landskab, Dronninglund Kunstcenter 1979; De lyriske, Nikolaj, Kbh. 1979; April Udst., Vrå Højsk. 1979; Amnesty III, Nikolaj, Kbh. 1981; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Eft.udst. 83, Vejen Kunstmus. 1983; Landet i dag, Den frie Udst. bygn. 1986. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1962; Grønnegården, Gladsaxe 1965; Køge Gal. 1974; Hjørring Sem. 1978. Varmegal., Kastrup 1988.

Artworks

Bondegård i Himmelev (udst. 1943); Lundegårdens mark (1961, Onsild Centralsk.); Sort sky (1962); Efterår (ca. 1966); Landskab I (udst. 1967); Landskab III (udst. 1973); Heste på bakken (udst. 1981); Bjerget (udst. 1983); Klitter, Lild (udst. 1988).

Literature

Jan Garff i: Kunst nr. 2, 1956, 42-44; Randers Soc.-Dem. 21.9.1957; Pol. 15.3.1978; Berl. Tid. 13.1.1988.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.