Anne Marie Egemose

Weilbach information

Genealogy

Egemose, Anne Marie, *1941, tekstilkunstner, maler og tegner. *2.8.1941 i Fovslet ved Ødis. Navneskift fra Egemose Nielsen 1980. Forældre: Gårdejer Svend Asger Egemose N. og Sigrid Johanne Andersen Vinggaard. ~20.12.1963 i Lumby med billedh., fotograf Erik Christian Brandt, *12.1.1937 i Assens, søn af proprietær Harald B. og Else Ellebæk Clausen.

Biography

Anne Marie Egemose bor og arbejder sammen med sin mand fotografen og billedhuggeren Erik Brandt på gården Mariendal, Erik Brandts fødehjem, uden for Assens. De dyrkede selv jorden og stod for gårdens daglige drift fra 1960erne indtil 1982, da jorden blev forpagtet ud. Dyrkningen af jorden har sat sig dybe spor i E.s kunst. Med den fynske natur som udgangspunkt og inspirationskilde har E. formået, i sine billedtæpper og kirkelige tekstiler, at gengive landskabets forandringer i et abstrakt formsprog. I kirkekunsten benytter E. derudover ofte de kristne plantesymboler, vindrueklasen, granatæblet, livstræet og Lutherrosen, men også solen og strålemotivet indgår i værkerne, især i messehaglerne.

Education

Det fynske Kunstakad., grafik (Kaj Kylborg) 1960-63; på fl. væveværksteder, bl.a. hos Jette Nevers, Mule Henningsen og Jan Groth samt hos Inge Bjørn på Askov Højsk.

Travels

Rom og Pompeji 1970; Paris 1973, 1988; Holland 1986; Sverige og Norge 1975, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987; Øland 1989.

Occupations

Censor ved Kunstnernes Sommerudst. 1993.

Scholarships

Decemberudst. Legat 1983; Stat. Kunstfond 1983, 1987; Nationalbankens jub.legat; Ella Wichmanns Mindelegat for Husflidhøjsk. 1986; C.L. David 1987; Tokio Craft Council; Japan Craft Design assoc.; Fyns Amts kunstpr. 1993.

Exhibitions

KP 1980-81; Kunstnernes Sommerudst. 1980-85; Charl. Forår 1983; Charl. Eft. 1983; Herfra min verden går, Fyns Kunstmus. 1981; Store og små arbejder, Mus. Het Princesse Hof, Holl. 1984; Da. kunsthåndv. og nord. gæster, Kunstindustrimus. 1984; Fynske Kunsthåndv., smst. 1985; Nord. Tekstiltrien. 1985-86; Undervejs, Vejen Kunstmus. 1986; Moderne da. kirkekunst, Esbjerg Kunstpav. 1986; Tråden binder, smst. 1986; Textilkunst 87. 12 da. vævere, Kunstforen., Kbh. m.fl. 1987; Stat. Kunstfonds indkøb 1984-86, Charl.borg 1987; Scand. Craft Today, The Seibu Mus. of Art m.fl., Japan 1987-88; Fynske Kunsthåndv., Stavnsbåndsudst., Gl. Estrup m.fl. 1988; Tekstil i lange baner, Rundetårn m.fl. 1990; Tegn i 90-erne, Brandts Klædefabrik 1990-91; Röhsska Mus., Göteborg 1991; Gal. Space 21, Tokio 1992; Kirken i centrum, Odense 1992. Separatudstillinger: Volda Gal., Norge 1982; Gal. Bentzon, Ribe 1984; Gal. K., Kbh. 1984, 1986; Gal. Melfar, Middelfart 1987, 1991; Toldboden, Kerteminde 1993.

Artworks

Billedtæpper: Dag (1983); Høstens portal (1986, Kunstindustrimus.); Glæde (1989, Assens Handelssk.); Sommereng (1990, Trapholt). Antependier: I Gamtofte K. (1985); Årslev K. (1987) og Kirke Søby K. (1989); endv. kortæpper, messehagler og billedtæpper til adskillige kirker, fortrinvis på Fyn og Sjæll.

Literature

Fyns Stiftstid. 17.7.1985; Susanne Nielsen i: Da. Kunsthåndværk 3, 1987, 11-13; Dagbl. Køge 8.8.1987 (Elin Pilegård); Vi på Landet, nov. 1987; Susanne Nielsen i: Husflid 6, 1990; Kristelig Dagbl. 30.8.1990 (Mona Clemmensen).

Author: Sissel F, Plathe (S.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.