Gert van Egen

Weilbach information

Genealogy

Egen (Egerem, Eggernn m.m.), Gert van (I), -1578-1611/12, sten- og billedhugger. ?før 28.2.1612 i Helsingør, da der var skifte over hans bo. ~med Levike Jorresdatter.

Biography

Gert van Egen var en af de mest velaflønnede stenhuggere på Kronborg i de afgørende år i slottets byggeperiode. Han må derfor have haft vigtige opgaver med slottets udsmykning, men de er ikke præciseret i arkivalierne. E. fik 1594 kontrakt på udførelsen af gravmælet over Frederik II, men det fremgår heraf, at det skulle udføres efter udleverede modeller og skabeloner. Gravmælet var, ifølge et brev fra enkedronning Sophie, bestilt allerede 1589, men selv om udkastet således skyldtes en anden, må E. under udførelsen have sat sit præg på det. De fire tilskrevne relieffer kan næppe henføres til samme hånd, men da E. arbejdede i Danmark på Frederik IIs tid og vides at have udført alabastportrætter af Chr. IV er det muligt, at E. udførte et af dem.

Education

Travels

Occupations

Ansat som stenh. på Kronborg april 1578 til marts 1585; stadig bosat i Helsingør med opgaver for kongehuset i 1590erne.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Arbejder på Kronborg (1578-85); udf. gravmælet over Fr. II (kontrakt 1.6.1594, opst. 1598 i Roskilde Domk.); 2 alabastportrætter af den unge Chr. IV (betalt 1591, forsv.); et "kosteligt tresur" af alabast (bestilt og afregnet 1600, forsv.). Tilskrivninger: Fr. II til hest (alabastrelief, Wallace Coll., London, gent. i Rosenborgsaml.); Fr. II i helfigur (alabastrelief, Gripsholm, gent. i Rosenborgsaml.)

Literature

E.C. Werlauff: De hellige tre Kongers Kapel, 1849, 54f; G. Cuny i: Zeitschr. für Bauwesen, LVI, Danzig 1906, 424; F.R. Friis: Bidrag til da. Kunsthist., 1890-1901; Louis Bobé i: Kunstmus. Aarsskr. 1941, 140f; Danm. K., Kbh. Amt, IV, 1951; H. Honnens de Lichtenberg: Tro, håb & forfængelighed, 1989, 117-19; samme: Johan Gregor van der Schardt, 1991.

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.