Niels Eigtved

Artworks

Byplan for Hørsholm (1737, ikke udf.); interiører i kongens og kronprinsens etager på Chr.borg Slot (1737-1742, brændt); proj. til slottets hoved- og tårntrapper (1738, kongetrappen ikke opf.); Slotsk. interiører (1739-44, brændt); Marmorbroen med to pav. (1739-1745); ombygn. af Bregentved (1740 og 1748-50, nedr. undt. nordfløjens portal); fuldf. af Chr.borg (fra l742, sdr. staldfløj, hovedporte, teater); Prinsens Palæ, Fr.holms Kanal 12 (1743-44, delvis ombygn.); Sophienberg ved Rungsted (1743-44, sen. forhøjet, delvis nedr.); Frederiksdal (1744-46, taget ombyg.); Friedrichsruhe i Holsten (ombygn. 1744-47, nedr.); proj. til omlægn. af Børsrampen (1745); proj. til ombygn. af Charll. Slot (1745, ikke opf.); interiører i og udv. af kinesisk havehus ved Hirschholm (1745, nedr.); teater på Kgs. Nytorv (1747-48); Asiatisk komp. pakhus, Strandg. 25, Kbh. (1748-50, nu Eigtveds pakhus); proj. til Frederiksstaden og Amalienborg Pl. med de 4 palæer (1749); opf. af Moltkes Palæ (1750-54, nu Chr. VIIs Palæ) og Schacks Palæ (1751-54, nu Chr. IXs Palæ); tegn. til borgerhusfacader Amalieg. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22-24, Skt. Annæ Pl. 7, 9 (1750-54); Lindencrones Palæ, Bredg. 26 (1751); 5 proj. til Frederiksk. (1749-54, ikke opf.); Frederiks Hosp., Bredg. 68 (bygn. omkring Grønnegrd., 1752-57, nu Kunstindustrimus.); Turebyholm (1750, og større ombygn. 1752-56); Landakirkja, Vestmanø, Island (1749-50); landfogedbolig på Viðey, smst. (1753); Christiansk. (1753, ændret under opf. efter E.s død).

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.