Ejnar Eising

Weilbach information

Genealogy

Eising, Ejnar, 1909-1995, maler. *11.8.1909 i Kbh., ?26.1.1995, på Fr. berg.. Forældre: Murerm., oldermand Esper Jensen E. og Else Marie Søndergaard. ~1° 31.7.1937 på Fr.berg med pianisten Edel Marie Perm, *8.12.1915 smst., ?3.11.1958 i Arlesheim, Schweiz, datter af tjener Karl P. og Marie Hansine Andersen. ~2° 20.12.1975 på Fr.berg med maleren Ulla Strand, *21.12.1942 smst., datter af tegneren, retouchør Nils Fritiof S. og oversygeplejerske Anna Grethe Vorm.

Biography

Ejnar Eising er i Danmark en fremtrædende repræsentant for den goetheanistiske kunst, der tager sit udgangspunkt i Goethes æstetik og Rudolf Steiners videreudvikling heraf i det første Goetheanums kuppelmaleri. E. var i Danmark den første, der raderede i glas, og han introducerede antroposofisk møbelkunst. E.s ungdomsværker bestod mest af landskabsmalerier, koloristisk vidtspændende fra billeder i mættede, intenst glødende farver til værker i dæmpede jordfarver. Siden gik E. over til skovbilleder fra Tisvilde og omegn, hvor det fladebetonede rykkede i forgrunden. Gennem en stadig større frigjorthed over for den fysiske verden tonede efterhånden det kosmisk/åndelige aspekt igennem, til udviklingen kulminerede i en lang række religiøse malerier. I denne senere fase lader E. farven strømme friere, og figurerne opstår dynamisk ud af farven. E.s maleri viser en stærk formsans og musikalitet samt et udpræget koloristisk talent. Endvidere formår han at give figurerne udtryk ved hændernes bevægelse og den indbyrdes kommunikation. Ud fra farvernes væsen og egendynamik skaber E. kraftfulde, dramatiske og rytmiske værker, idet han fører os bort fra den materielle verden og lader betragteren ane et oversanseligt univers.

Education

Mat. stud. 1928; forb. til Kunstakad. på Tekn. Sk. og hos grafikerne Povl Christensen og Svend Lindstrøm 1928-30; Kunstakad. Kbh., malersk. (Aksel Jørgensen og Kræsten Iversen) 1930-34, freskosk. (Elof Risebye) 1934-35; stud. glasradering og møbeltegn. hos den hollandske ark. F.C. Ledeboer, Kbh. 1934-35; elev og medarb. hos Assja Turgenjeva i atelieret for glasradering, Goetheanum, Dornach, Schweiz 1936.

Travels

Goetheanum, Schweiz talrige gange 1925-87; Tyskland, Holland, Frankrig, England 1947, 1955; oph. i Skåne 1951-54; Sydfrankrig 1970.

Occupations

Lærer ved Kunsthåndværkersk. 1936-80 (orlov 1970- 71).

Scholarships

Sødrings Pr. 1936 (Marine); Arbejdsgiverforen. Jub.legat 1955.

Exhibitions

KE 1931, 1934, 1938-40; Frie jydske Malere, Århus 1934; Snedkerlaugets Møbeludst. 1937; Charl. Forår 1936, 1939-42, 1955-56, 1963, 1984; Polygonen 1938; Kulingen 1941-47, 1950-51, 1953 (medstifter); Konstsalongen, Helsinki 1948; Mult 1978; Salon Art-Sacre, Paris 1980. Separatudstillinger: Samlerens Kunstudst., Kbh. 1934; Studio Schrader, Kbh. 1949; Malmö Mus. og Älmhult Kunstforen. 1953; Gal. du Foyer des Artistes, Paris 1964; Køge Gal. 1973; Gal. Latapie, Avignon 1974; Billund Centret 1975; Køge Skitsesaml. 1977; Skovhuset, Værløse 1979; Gal. Krogen, Silkeborg 1980; Centre Culturel Valery Larbaud, Vichy 1981; Gal. Aenigma, Basel 1986; Hell. Sognegård 1989.

Artworks

Oldermand Esper Eising (1941, Da. Arbejdsgiverforen.); Pianisten Fritz Rasmussen spiller Chopin (1950); Rytmetegninger (1953, Malmö Konstmus.); Elementernes Herre (1958, Køge Skitsesaml.); Hoved (blå raderet glasrude, smst.); Jeanne d'Arc på bålet (1964); Lazarus' Opvækkelse (1967, Samml. Dr. Kurt Herberts, Wuppertal); Drømmevirkelighed (1987); Judas' Forræderi (1988). Udsmykninger: Blå raderede glasruder og ur med dyrekredstegn (1940, Sparekassen for Kbh. og Omegn); Parcifals Vej (3 vægmal.), Elementernes Herre (vægmal.) samt rubinrød raderet rude (1957-65, Special Rudolf Steiner School, Potterspury Lodge, Northhampton); Jordandåben (1985, Solgården, Ll. Skensved).

Literature

E.E. i: Bygge og Bo, 1942, 36-38; Christine Gleiny i: Das Goetheanum 37, 16.7.1962; samme i: Das Goetheanum 46, 9.11.1986; HansJørgen Høinæs i: Janus 2, 1991.

Author: Sten Hartung (S.Ha.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.