Erik Ellegaard Frederiksen

Weilbach information

Genealogy

Ellegaard Frederiksen, Erik, *1924, industriel grafiker og billedhugger. *29.4.1924 i Kbh. Forældre: Vejass., senere vejinsp. Svend Ove Ludvig F. og Dagny Johanne Cæcilie Gunnersen.~5.1.1950 i Kbh. med Elinor Morsbøl Jensen, *29.3.1927 smst., datter af kusk Kristian J. og Helga Morsbøl. Ægteskabet opl. 1981.

Biography

Erik Ellegaard Frederiksen tilbragte to år i England på Penguin Books som assistent hos den schweiziske bogkunstner Jan Tschichold, der var engageret til at renovere forlagets typografiske linie. I Danmark kom E. med kombinationen egen virksomhed som freelance industriel grafiker og lærer ved Den Grafiske Højskole, til at præge dansk bogkunst gennem et par generationer. Blandt mange funktionelle og smukke løsninger inden for bogarbejdet, må især hans udformning af de to danske bibeludgaver og den seneste salmebog fremhæves. Foruden sit bogarbejde har han udført typografiske løsninger for store erhvervsvirksomheder og hans design af Kristeligt Dagblad var en markant fornyelse af dansk avistypografi. I de senere år har E. arbejdet med skulpturer. Tekstilskolens grafiske bomærke omarbejdedes i tre dimensioner i stål på en sort granitcylinder, oprindeligt tænkt som en vandkunst. Colonfabrikkens kolontegn blev udformet som to sorte kugler anbragt i åbne emballagekasser af stål, sprøjtelakeret i glade gule, røde og blå farver. E.s kirkelige kunst er fuld af symbolik. Figuren på Virklund Kirkegård er udført i cortenstål som to oprakte arme med udadbøjede hænder. Den står på en cirkulær græsplæne som midtpunkt for de ukendtes grav og kan ligefuldt symbolisere menneskets taknemmelighed som Vorherres nåde. Et vægmaleri i Apostelkirken er centreret omkring det økumeniske tegn, et skib med mast og rå, indskrevet i en gylden cirkel og omgivet af de tolv apostle som silhuetskikkelser, der mangfoldiggøres, således som påbudt af Vorherre. I Kristkirken samler kjortelklædte grupper sig omkring et hvidt, ligearmet kors i relief på en hvid væg.

Education

Stud., Fr.berg Gymn. 1943; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1943-46. Ansættelser: Ass. hos Gunnar Biilmann Petersen 1946-48; hos Jan Tschichold på Penguin Books, London 1948-50.

Travels

Finland 1960; Japan 1970; USA 1971; England flere gange; San Cataldo 1987.

Occupations

Lærer ved Den grafiske Højsk., Kbh. 1951-79; typografisk konsulent for G.E.C. Gads Forlag 1956-84; medl. af Knud V. Engelhardts Mindelegats best. fra 1960, fmd. for samme fra 1984; medl. af red. af Bogvennen 1964-73, 1988; medl. af best. for Selsk. for Industriel Formgivning 1970-72; medl. af Da. Designråd 1977, af dets forretningsudv. 1981-86; af pictogramudv. under Da. Standardiseringsråd 1981-86 og af Selsk. for Kirkelig Kunst 1983, kunstnerisk leder af samme 1985; medl. af best. for Industrielle Designere, Danm. 1967-69, 1973-79; Vejdir. konsulent vedr. skiltning 1975-90; Skattedep. konsulent 1984-88.

Scholarships

Knud V. Engelhardt 1956; C.L.Davids Fødselsdagslegat 1967; Levison Pr. 1977; Da. Numismatisk Foren. Æresmed. 1985; Foren. for Boghåndv. 1988; Sætternisse Pr. 1988; Da. Designråds Årspr. 1988; Bindesbøll Med. 1994.

Exhibitions

Separatudstillinger: Industriel Grafik, Kunstindustrimus. 1964 (s.m. Austin Grandjean og Viggo Naae); 1974 (retrosp.); Marienlyst 1984.

Artworks

Skulptur: Tekstilsk., Herning (1987); Colon Emballage, Glostrup (1987); korsfigur til Sejs-Svejbæk K. (messing, godk. af Kirkemin. 1989); Virklund Kgrd. (1990). Vægdekorationer: Kristk., Kbh. (1988); Apostelk., Kbh. (1990); desuden messehagler og kirketekstiler m.m. til Selsk. for Kirkelig Kunst. Bogdesign og omslag: Typografisk tilrettelægn. og omslag til mange da. forlag, dog flest for G.E.C.Gad. Øvrig typografi: Totaldesign af Kristeligt Dagblad (1966); designprogram for Privatbanken (1971); Jens Villadsens Fabrikker (1978). Bomærker og logotyper: Chr. Erichsens Forlag (1953); Fr.berg Bogtrykkeri (1953); Juristforbundet (1959); OTA Fabrikkerne (1960); Nobels Tobaksfabrikker (1961); Flygtning 66 (1966); Musikhøjskolens Forlag (1966); Rosendahls Bogtrykkeri (1967); Det da. Bibelselskab (1968); Boghandlerforen. ugle (1968); Haases Forlag (1970); Partiet Venstre (1970); G.E.C. Gads Forlag (1973); Julemærket (1978); E. har desuden tegnet frimærker og forlæg til gravørtavler til da. guldsmede, bl.a. Michelsens juleske (1957). Litterære arbejder: Bogens funktion og æstetik, 1955 og 1981; Knud V. Engelhardt, arkitekt og bogtrykker, 1965; Offentlig Design, 1970 (s.m. Chr. Ejlers og Niels Kryger); Skriftatlas, 1990.

Literature

Mobilia 223/24, 1974; Ark. 1965, 80; 1966, 172; 1974, 214f; Cras 53, 1989, 126.

Author: Austin Grandjean (A.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.