Betty Engholm

Weilbach information

Genealogy

Engholm Michelsen, Betty, *1933, billedhugger og keramiker. *2.8.1933 i Åle. Forældre: Smedem. Jacob Mikkelsen og ejer af Åstedbro Kro Marie Engholm. ~1.10.1960 i Brøndby med landskabsark. Torben Michelsen, *12.5.1934 i Odense, søn af sparekasseprokurist Karl Kristian M. og koncertpianist Inga Dagny Nørmark.

Biography

Betty Engholm har fra 1963 haft eget keramisk værksted. Hun arbejder især med keramiske udsmykningsopgaver og haveskulptur. E. former sine arbejder efter enkle modulsystemer og præger strukturer i leret i form af cirkler, blomster o.lign. Desuden benyttes glasurer, der kun delvis dækker overfladen. Sammen med sin mand, landskabsarkitekt Torben Michelsen, har E. deltaget i flere anlægsopgaver, bl.a. til Industriens Hus i København og til et haveanlæg ved Vestsjællands Amtsgård. Til dette udførte E. 9 fontæner efter klassisk-egyptisk forbillede, anbragt i et anlæg opdelt i kvadratiske felter. E. har i flere år arbejdet på at fremme den keramiske kunst bl.a. som medlem af Clay Today.

Education

Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Gottfred Eickhoff) ca. 1956- 61.

Travels

Grækenland 1958, 1969; Italien 1960; Spanien 1961; Balkan og Tyrkiet 1973; USA 1987, 1988; Egypten 1988; Mexico 1991.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1962; Charl. Forår 1963, 1986; Haveudst., Køge Kunst- og Gal.foren. og Køge Mus. 1974; Charl. Eft. 1986; Sommerudst., Tistrup 1986; Rumfang, Helligåndshuset, Kbh. 1988; Kunsthåndværk i byggeri, Nikolaj, Kbh. 1989; Parkudst., Hollufgård, Odense 1990; Internat. symposium for ceramic, Clay Today, Tommerup Teglværk 1990; Clay Today, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990-91; Den røde tråd, skulpturbien., Slagelse 1992.

Artworks

Teglrelief (Brændegårdshaven, Svaneke 1968); gravmæle (2.pr. i konk. udskr. af Svensk begravelsesforen. Ignis 1968); vandskulptur, (1978, Novrup Kapel, Esbjerg); stentøjskummmer (1979, Industriens Hus, Kbh); fontæner (Vestsjæll. Amts adm.bygn. 1985); siddeskulptur (1986, Dronn. Margrethe); stentøjsudsmykn. (1989, Østifternes Forsikringsselsk., Kbh.); Sæby Fiskeindustris skulpturhave (1990, 1.pr. fra Sæby Komm. for alternativ udsmykn.); skulptur (1990, gårdanlæg, Ewaldsg., Kbh.); gravminde (2.pr. i konk. udskr. af Foren. for Kirkegårdskultur i Dk. 1991); keramisk slangebænk (1992, Gilleleje Turistforen.); Føleskulptur (1992, til sansehave, Egernbo, Slagelse s.m. Sven-Ingvar Andersson); endv. skulp. i Industriens Hus, Kbh.; Amtsgården, Sorø; Gilleleje Torv; Hälsingborg Torv.

Literature

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.