Wilhelm Xylander

Weilbach information

Genealogy

Xylander, Wilhelm Ferdinand, 1840-1913, maler. *1.4.1840 i Kbh., ?15.10.1913 på Fr.berg, urne på Bispebjerg. Forældre: Skræddermester Friederich Wilhelm X. og Johanne Katharine Morgenstern. ~5.4.1865 i Kbh. med Emma Sophie Andersen, *21.1.1836 i Kbh., ?31.5.1914 på Fr.berg, datter af skræddermester Hans A. og Helene Margrethe Høyer.

Biography

Wilhelm Xylanders slægt stammede fra Bayern, og det var derfor naturligt for ham at søge til Tyskland, hvor han som ung arbejdede som dekorationsmaler i Hamburg. Derefter tog han til München, hvor han uddannede sig kunstnerisk hos morbroderen, Chr. Morgenstern, der var en kendt maler. W. specialiserede sig i marinemaleri og måneskinsstykker med forbillede i ældre hollandsk malerkunst, særlig Aert van der Neer. Desuden var han stærkt begejstret for Rembrandt. X.s malerier er mørke med betoning af det dramatiske, ofte storladne panorama, inspireret af Claude le Lorrain. Med sit mangeårige virke i udlandet tilpassede X. sig et formsprog, som var i harmoni med de internationale modestrømninger. Hans arbejder fra Skagen er mørke, ganske effektfulde studier. X. var stærkt optaget af kunst og har, foruden at testamentere guldaldermalerier til Statens Museum for Kunst, stiftet et uddannelseslegat.

Education

Malersv. 1856; Kunstakad. Kbh., bl.a. ornamentkl., 1858-59; elev af Chr. Morgenstern, München 1861-62.

Travels

Hamburg forår 1859-61; München 1861-62 og febr. 1868; Kbh. 1863; London 1865-68; Skagen sommer 1872, 1884; bosat i Hamburg 1886-90; i Kbh. fra 1891.

Occupations

Scholarships

Med., Wien 1873; Philadelphia 1876.

Exhibitions

Charl. Forår 1862-64, 1892, 1906; verdensudst., Wien 1873, Philadelphia 1876; 2. Udst. af fremmede Kunstneres Værker, Industriforen., Kbh. 1883.

Artworks

Hamburgs Havn (udst. 1862); Udsigt fra Starnberger Kgrd., Bayern (udst. 1863); Kanalen ved Esrom Kloster (udst. 1864); Søstykke med fuldmåne (1874, Schleschisches Mus., Breslau); Marine med skibe under sejl (1875, med., Philadelphia 1876); Hollandsk landskab (1877, Schack-Gal., München); Hollandsk kanal (1878, Stat. Mus. for Kunst); Skovparti (smst.); Bondehuse, Sylt (smst.); Københavns Rhed, måneskin (tidl. Johan Hansens Saml.); Måneskin, Venezia (1883, Göteborgs Konstmus.); Måneskin ved Elben (Kunstmus., Prag); Både på stranden (Skagens Mus.); Fiskerbåd på søen, fuldmåne (1884, smst.); Klitter ved Skagen Nordstrand (1884, smst., tidl. Johan Hansens Saml.); Fiskerbåde ved Skagen (1884, smst.); Bollerhus' rønne, Skagen Østerby (smst.); Skibe ud for Dragør (Mus. St. Louis); Westerdock i Amsterdam (Kunsthalle, Hamburg); Kanal, Holland (smst.); repr. Kbh. Bymus.; Kobberstiksaml.

Literature

Jahresbericht der Kunstverein München, 1913, XXXIII; Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr., 1914, 152-54; Niels Lassen: Erindr., II, 1919, 27-29; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929; Heidi C. Ebertshäuser: Malerei im 19. Jahrh., München 1979; Jürgen Ostwald i: For hundrede år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, II, 1982, 151, 154; Horst Ludwig m.fl.: Münchener Maler im 19. Jahrh., München 1983. Auktionskataloger: Dødsbo: Okt. 1914; Dec. 1914.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.