Erich Erichsøe

Weilbach information

Genealogy

Erichsøe, Eric, 1893-1985, maler. *4.12.1893 i Forlev ved Korsør, ?2.4.1985. Navnskift fra Erichsen 1932. Forældre: Malerm., landsbymaleren Erich Erichsen og Ane Marie Frederikke Jørgensen. Ugift.

Biography

Erich Erichsøe var oprindelig maler, men arbejdede med grafik fra omkring 1916. Han var en enspænder, der holdt sig isoleret fra sine samtidige, men vakte opmærksomhed ved en række tegninger, træ- og linoleumssnit, der skildrer baggårdsungdom i storbyens forstæder. Både E.s grafiske arbejder og særprægede malerier vidner om et nært kendskab til ældre kunst, en interesse, der kommer frem i værkerne, ikke som reminiscenser, men som indtryk, der anvendes i en ny og aktuel sammenhæng. E.s landskabsbilleder er blevet sammenlignet med Th. Rousseau, og Efterårsbillede er et repræsentativt eksempel på E.s forenklede udtryksform, en naturvision med glødende farver.

Education

Malersv. i Odense; forb. til Akad. på Tekn. Sk., Kbh. (Hakon Thorsen); samt hos Frkn. Sode og Meldahl; opt. Kunstakad. Kbh. maj 1918, i forb.kl. i to semestre 1918-19.

Travels

Kortere rejser i Holland, Belgien, Tyskland, Sverige mellem 1921 og 1939; Paris 1938, 1948.

Occupations

Scholarships

Carlsons Pr. 1931.

Exhibitions

KE 1921, 1928, 1931; Charl. Forår 1931-36; Charl. Eft. 1933; Grafisk Kunstnersamf. 1925; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Tegninger, Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Vandreudst. af religiøs kunst 1944; Da. grafik, Fyns Kunstmus. 1952. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1972, 1975; Glostrup Bibl. 1978.

Artworks

Efterårsbillede (udst. 1929); Engel flyvende med barn (Carlsons Pr. 1931); mappe med træsnit (1924); tegning (1940, Randers Kunstmus.); repr. med tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Berl. Tid. 7.3.1921; 9.2.1925; 23.2.1930 (K. Flor); B.T. 27.2.1930 (O.V. Borch); Dag. Nyh. 15.2.1932 (Th. Faaborg). E. Zahle: Danm. Malerkunst, 1956, 310.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.