F.M.E. Fabritius de Tengnagel

Weilbach information

Genealogy

Fabritius de Tengnagel, Frederik Michael Ernst, 1781-1849, maler. *2.1.1781 på Vejlevgaard, Fyn, ?27.5.1849 i Kbh., begr. på Vejlev Kgrd. Forældre: Konferensråd, gehejmekrigskommissær, senere kammerherre Michael F. de T. og Adolphine Leth. Ugift.

Biography

F.M.E. Fabritius de Tengnagel var over 30 år gammel, da han besluttede sig til at blive kunstner. Den høje alder var formodentlig årsagen til, at han ikke søgte ind på Kunstakademiet, men blev privatelev af J.P. Møller, og han valgte lige som denne landskabsmaleriet som fag. Af stor betydning var hans møde med J.C. Dahls kunst. I nogle tilfælde, som f.eks. Egn fra Töplitz fra 1824, har han direkte overtaget motiver fra den norske maler. Som periodens eneste danske maler specialiserede han sig i vinterlandskaber, men var i øvrigt ikke nyskabende. Hans motiver er kun i begrænset omfang baseret på et personligt naturstudium, og de har ofte et skabelonagtigt præg. Han var en uhyre produktiv maler og opnåede et stort salg i samtiden. Men af eftertidens smagsdommere har han ikke fået tildelt nogen central rolle i periodens kunst.

Education

Uddannet i militæret; privatelev af J.P. Møller fra 1813.

Travels

Tyskland, bl.a. Dresden, hvor han besøgte J.C. Dahl, 1823.

Occupations

Kornet ved Fynske Dragonreg. 1794, tog sin afsked som premierløjtn. 1813; kancelliråd 1816.

Scholarships

Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1827, medl. 1828.

Exhibitions

Charl. Forår 1820-49; Universitetets Udst., Kbh. 1843; Nord. Udst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstværker fra det 18. og 19. Aarh. i Kunstakad., Kunstforen., Kbh. 1929; Da. kunst 1825-1855, smst. 1975; Storm og stille, da. marinemalere gennem 200 år, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; Det kultiverede landskab, Gl.Holtegaard m.fl. 1988.

Artworks

Egn ved Töplitz, vinter (1824, Stat. Mus. for Kunst); Vinterlandskab med tilfrossen å (1825, smst.); Vinterlandskab fra Langeland (1828, medl.stk., Kunstakad.); Fæstningsanlæg i måneskin (1830, Stat. Mus. for Kunst); Prospekt af hovedgården Lykkesholm på Fyn, vinter (1834, smst.); Vinterlandskab med herregården Gisselfeld (1837, smst.); Udsigt mod et tegl- og kalkbrænderi (1837, smst.); Nordlyset, natten mellem den 16. og 17. sept. 1838, set fra Hellebæks kyst (1839, smst.).

Literature

N.H. Weinwich: Da., Norsk og Svensk Kunstnerlexikon, 1829, 173; K.F.Wiborg: Kritik over de ved det kgl. Akad. offentlig udstillede Malerier, 1838, 57f; samme: Konstudstillingen 1841, 36; H.P.Selmer: Nekrologiske Saml., II, 1852, 412f; F.Meldahl og P.Johansen: Det kgl. Akad., 1904, 255; Andreas Aubert: J.C.Dahl, Kristiania 1920, 346; Danm. Adels Aarb. XXXVII, 1920, 469; H.Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; Chr. Elling: Et yndigt Land, 1961, 19; Roar Skovmand (red.): Jægerspris, 1974, 163; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Ebbe Kløvedal Reich i: Gutenberghus Årsskr. 1983, 44; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Johs. Exner i: Synligt og Usynligt, studier tilegnet Otto Norn, 1990, 282f.

Author: Kasper Monrad (K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.