Niels Peter Feilberg

Weilbach information

Genealogy

Feilberg, Niels Peter Mørch, 1900-1964, maler. *13.10.1900 i Malt, ?26.5.1964 i Rom. Forældre: Gårdejer Ditlev F. og Julie Mørch. Adopteret af sk.best. Marie Mørk i Hillerød. Ugift.

Biography

Niels Peter Feilberg arbejdede foruden med maleri også med tegning og grafik. Han var i sine malerier først og fremmest inspireret af sine ophold i Italien. I sine sidste år gjorde han sig fordelagtigt bemærket gennem en række billeder fra italienske byer, især af gader og bygningsværker, som var følsomt, stilfærdigt og naturalistisk gengivet. I disse arbejder var koloritten mild og lysende, domineret af grå og okkergule toner.

Education

Student 1919; lærereks. 1923; elev på Rostrup Bøyesens malersk. 1927-1933; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1930-1931.

Travels

Italien 1923-24, 1931, 1963-64; Grækenland 1931.

Occupations

Privatsk.lærer i Hillerød 1925-1927; komm.sk.lærer i Kbh. 1933-1944.

Scholarships

Exhibitions

KE 1934-35; Charl. Forår 1938-41, 1952, 1954-55, 1958-60, 1962-64; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Den uafhængige udst. 1944-46; Charl Eft. 1952, 1961; Moderne mal. i Italien, Hørsholm Bibl. 1977. Separatudstillinger: Kunstnernes egen Kunsthdl. 1948 (s.m. Inger Marie Jørgensen); Mal. fra Rom, Henning Larsens Kunsthdl. 1961; smst. 1963 og 1964 (mindeudst.).

Artworks

Vindueskarm og udsigt (1935); Søborg kanalen (udst. 1938); Overgroet terræn (udst. 1939); Træer i juli (udst. 1940); Efter regn ved Ladegårdsåen (udst. 1941); Foran spejlet (udst. 1941); Ved kvistvinduet (1944); Via in Publicalis, Rom (1961, Sortedam Gymn., Kbh.); Via Garibaldi (udst. 1961); Piazza della Rotonda (udst. 1961); Fra Trastevere (udst. 1963); Campanile di San Marco, klokken ringer 12 (udst. 1963).

Literature

Pol. 28.5.1964 (nekr.).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.