Vilhelm Fischer

Weilbach information

Genealogy

Fischer, Peter Frederik Vilhelm, 1868-1914, arkitekt. *26.1.1868 i Holbæk, ?14.4.1914 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Blikkenslagerm. Peter Joachim F. og Antoinette Oline Carlslund. ~17.9.1895 i Roskilde med Vilhelmine (Minni) Cathrine Sophie Schumacher, *15.4.1871 smst., ?2.5.1941 smst., datter af murerm. Hermann Christian Louis S. og Anna Marie Agathe Hansen.

Biography

Vilhelm Fischer arbejdede i flere stilarter, afhængig af opgavens karakter. Hans villaer bærer stærkt præg af engelsk nybarok, mens hans hovedværker, Hotel Bristol og Holbæk Rådhus, vidner om den stærke påvirkning, han modtog fra Martin Nyrop, mens han var dennes medarbejder. Her blandes motiver fra norditaliensk og nordisk renæssance med gotisk inspiration, i Holbæk Rådhus dog holdt inden for rammen af en stram barok fordeling af bygningens forskellige elementer. I sine sidste arbejder, deriblandt Nordisk Livsforsikring, har han fjernet sig ret langt fra Nyrop og arbejder i den tunge nybarok, der var tidens. Uanset påvirkningerne er hans værker altid resultatet af en selvstændig bearbejdning.

Education

Tegnet hos V. Ingemann; to vintre på Tekn. Sk. 1883-86; Kunstakad. Kbh. 29.9.1885, afg. 29.1.1892. Ansættelser: Medhjælper hos Alb. Jensen 1887-94; hos Martin Nyrop 1895-1902 (kond. på Kbh. Rådhus).

Travels

Holland, Belgien, Frankrig og især Tyskland og Italien tidligst 1895.

Occupations

Scholarships

Lille guldmed. 1898 (en rigsdagsbygn.); Akad. 1901, 1908; Kaufmann 1903.

Exhibitions

Charl. Forår 1896, 1898-99, 1901-03, 1905, 1908, 1910- 11.

Artworks

Holbæk private Realsk. (1897); villa, Lemchesv., Hell. (s.m. Harald Harpøth 1898-99); Allehelgensg. 2, Roskilde (1898-99); pav., Holbæk Strandpark (1899); Hotel Bristol, Rådhuspl. 45, Kbh. (1901-02, 1. pr., præm. af Kbh. Komm. 1903); H.C.Ørstedsv. 50B, Fr.berg (1903, s.m. Chr. Sylow); Bredg. 29, Kbh. (1904); Tibberupgård, Humlebæk (1904-05); Holmblads villa ved Charll.fortet (1906- 07, nedr.); Købmagerg. 64 (1906-07); Henrik Steffens Vej 1-7 og 2-6 (Gl. Kongev. 148 og 150), Fr.berg (1907-08); alderdomshjem, Skt. Pedersstr. og Skt. Olsstr., Roskilde (1907-08); Rådhus, ting- og arresthus i Holbæk (1909-11); Tekn. Sk., Absalonsg., Roskilde (1911); kaserne og garnisonssygehus, Helligkorsv. 7, Roskilde (1911-12; kasernen genopf. efter brand 1913); Vesterg. 23-25, Kbh. (1911-13); Nord. Livsforsikrings bygn., Grønningen 17, Kbh. (1913-14, Kbh. Komm. pr., fuldf. af N.P. Gundstrup). Projekter: Chr.borg Slots genopf. (2. pr. 1905, sammen med Chr. Sylow).

Literature

Medd. fra Akad. Ark.foren., 1899-1900, 104f (villa i Hell., hus i Roskilde); 1900-01, 269-73 (Hotel Bristol); Arch., 1902-03, 233f (samme); 1904-05, 374f (Tibberupgård); 1907-08, 146-48 (Købmagerg. 64); 1908-09, 25-28 (Henrik Steffensv. /Gl. Kongev.), 117-20 (Holmblads villa); 1909-10, 453-55 (alderdomshjem, Roskilde); 1910-11, 377-84 (rådhus i Holbæk); 1913-14, 293-97 (nekr.); 1914-15, 229 (Nord. Livsforsikring); Pol. 15.4.1914 (nekr., N. Lützhøft); K.Varming og Vilh. Lorenzen: Da. Ark. gennem 20 Aar, 1926; K. Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømninger, 1951; Kbh. før og nu og aldrig, 1987f.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.