Cornelis Floris

Weilbach information

Genealogy

Floris de Vriendt, Cornelis (II), 1513/14-1575, billedhugger og arkitekt. *1513/14, ?20.10.1575 i Antwerpen. Forældre: Stenhugger Cornelis (I) de Vriendt ?1538, kaldet Floris og Margriete Goes. ~1550 med Elisabeth Machiels, ?23.4.1579 i Antwerpen.

Biography

Værker (I Danmark): Tumbagravmæle over Fr. I (bestilt 1549, opst. 1555, Slesvig Domk.); døbefont (ca. 1557, Sønderborg Slotskapel, ikke dokumenteret, men en tegn. til en font blev tilsendt 1556/57); vægepitafium og tumbagravmæle for Herluf Trolle og Birgitte Gøie (opst. 1568, Herlufsholm K.); skolelegattavle for samme stifterpar (1568, Skt. Olai K., Helsingør); gravmonument over Chr. III (bestilt 1569, fuldf. august 1575, opst. 1578, Roskilde Domk.); tegn. til dobbeltgravmæle over Chr. III og Fr. II med dronn. (dat. februar 1574, Kobberstiksaml.); et gravmæle over Niels Lange (1569, delvis ødelagt, Hunderup K. ved Ribe, tilskrivn., som af Hedicke bet. som enten et værkstedsarb. eller en epigons værk). Cornelis Floris var leder af et særdeles produktivt værksted, hvorfra pragtmonumenter, udført i marmor, sort kalksten (Theux-sten) og alabast, udgik til store dele af Nordeuropa. Blandt hans hovedværker var rådhuset i hjembyen Antwerpen (ca.1561-64). F.s stil blev vidt udbredt, bl.a. gennem flere stikserier, udgivet af Hieronymus Cock i årene fra 1548 til 1557. I Danmark fik den såkaldte Florisstil, med grotesker, hermer og fabeldyr, en særlig stor udbredelse på grund af det store antal nederlandske stenhuggere, der fra 1570erne virkede først på Kronborg, siden andre steder i landet.

Education

Formentlig elev af faderen, samt muligvis også af dennes bror, Claudius; mester i Antwerpen 1539.

Travels

Italien ca.1535-39, samt formentlig igen (s.m. Frans F.) ca. 1541-44, da F. i hvert fald var bortrejst fra Antwerpen.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Literature

Carel van Mander: Het Schilder-boeck, 1.udg. Haarlem 1604; R. Hedicke: C.F. und die Florisdekoration, I-II, Berlin 1913; F.R.Friis: Bidrag, 1890- 1901; C.A.Jensen i: Fra Arkiv og Museum, 1906; samme i: Tilskueren 1932, 361-71; samme: Da. adelige Gravsten, 1953; Danm. K., Sorø Amt, 1936-38; samme, Kbh. Amt IV, 1951; D. Roggen og J. Withof i: Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, VIII, 1942, samt IX, Antwerpen 1943; Otto Norn i: Nat.mus. Arb.mark 1953, 73-80; samme i: Hist. Samf. for Als og Sundeved, 1958, 29-72; Carl van de Velde: Frans Floris, I-II, Bruxelles 1975.

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.