Jacob Fortling

Literature

C.Nyrop: Den da. Porcelænsfabrikations tilbliven, 1878; J.W.Frohne: Da. Fajencer 1911; E. Hannover: Keramisk håndbog, 1, 1919; Fr.Weilbach: Thura, 1924; Vilh. Lorenzen: Kbh.ske Palæer, II, 1925; Fr. Weilbach: Harsdorff, 1928; Chr. Elling: Palæer og Patricierhuse, 1930; samme: Holmens Bygn.hist., 1932; Kai Uldall: Gl. da. Fajence, 1961 med flg. udg.; Hakon Lund og Knud Millech (red.): Danm. Bygn.kunst, 1963; Knud Voss: Bygningsadm. i Danm. under enevælden, 1966; J. Ahlefeldt-Laurvig: Nord. fajencer fra 1700tallet på Anneberg, 1972; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndværk 1730-1850, 1973; J.Ahlefeldt-Laurvig: Københavnske fajencer fra 1700 tallet, Kbh. Bymus., 1974; Hakon Lund i: Chr.borg Slot, 1975; J.Ahlefeldt-Laurvig og Anne-Mari Steimle: Fajencer og Stengods fra Kastrup, 1977; Jørgen Sestoft: Arbejdets bygninger (Danm.Ark.), 1979. Tegn. (Kunstakad. Bibl.).

Author: Jørgen Greve Ahlefeldt-Laurvig (J.A.-L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.