Jacob Fortling

Artworks

Som arkitekt og stenhugger: Div. stenhuggerarb. på Ledreborg samt hovedtrappe (1743-50); kongeporten ved Arsenalet på Fr.holm (1745- 47); nabohuset til Barchmanns Palæ, Ny Kongensg., Kbh. (efter 1747); Kastrupværk med havn (o. 1749-53); Lintrups Palæ, Sct. Annæ Pl., Kbh. (1751-54, tilskr.); tagbalustrade smst. (1751); portal til Fr.berg Have med undt. af vaserne (1755); genopf. af Schacks Palæ, Amalienborg (1755-57, s.m. Johan Boye Junge); udv. af Holsteins Palæ, Stormg., Kbh. (1756); indretn. af samme, bl.a. vestibulen og trappen i norsk marmor (1756); tårn på Gråbrødre K., Viborg (1760); kommandantboligen ved Rosenborg (1760); forhøjelse af Marskalshusene, Fredensborg (1760-61). Projekter: Gravkapel for A.G. greve Moltke ved Karise K. (1761); ombygn. af Operahuset, senere Landkadetakad., Fr.ciag., Kbh. (1761); tegn. til hovedbygn. på Materialgården, Fr.holms Kanal, Kbh. (1761, opf. af G.D.Anthon).

Author: Jørgen Greve Ahlefeldt-Laurvig (J.A.-L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.