Erling Friis

Weilbach information

Genealogy

Friis, Hans Erling, 1913-1999, maler. *2.6.1913 i Svendborg, ?5.1.1999. Forældre: Overlæge Anders F. og Marie (Mix) Hansen. ~10.12.1943 i Kbh. med Kirsten Vibeke Gyring Nielsen, *22.9.1915 på Fr.berg, datter af gross. Harald Gyring N. og Jeanne Vera Hansen.

Biography

Erling Friis anvendte allerede i sine tidligste billeder farven som noget rent abstrakt. Dens primære funktion var at skabe en fuldtonende akkord af mættede farvetoner. På tilsvarende måde var formerne enkle og klart afgrænsede og dannede en rytmisk sammenhæng med hinanden. Disse evner fik gode vækstbetingelser i Paris, hvor F. 1937-38 gik på Marcel Gromaires malerskole og havde kontakt med de franske konstruktivister, bl.a Fernand Léger. Efterhånden valgte han at koncentrere sig udelukkende om farven, og fra 1950erne aftog hans aktivitet inden for malerkunsten mærkbart, idet han begyndte at arbejde som farvekonsulent. I de følgende årtier udviklede han et indgående kendskab til farvernes betydning for vores trivsel, og han har udsmykket en lang række offentlige institutioner. Han har desuden udgivet flere skriftlige arbejder, bl.a om farvernes psykologi.

Education

Folmer Bonnéns malersk. 1930-32; elev af Robert Lepin og Karl Larsen 1933-34; Marcel Gromaire, Paris 1937-38; flere besøg hos Fernand Léger; Kunstakad. Kbh., kursus i freskoteknik og farvelære (Peder Hald) 1939-40, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1944-46.

Travels

England, Frankrig og Østrig 1937-38; Norge og Frankrig 1947; Belgien 1948; Jugoslavien og Italien 1968; Spanien og Portugal 1972; Tyskland, Holland, Belgien og Schweiz 1989-90.

Occupations

Egen malersk. fra 1947; farvekons. for Kbh. Komm. og Stadsark. fra 1955.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1952.

Exhibitions

KE 1939, 1945-47, 1955; Charl. Forår 1939, 1949-54; KP 1956; Liljevalchs, Sth. 1940; Skandinaverne, Odense 1938; Kbh. Komm. indkøb, Nikolaj, Kbh. 1972; Riimfaxe 1972-73; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Landet i dag, Den frie Udst. bygn. 1986; Omkring Gromaire, Randers Kunstmus. 1990. Separatudstillinger: Ole Haslund, Kbh. 1938; Kbh. Malerlaugs jub.udst., Fr.berg Rådhus 1972; Svendborg Amts Kunstforen. 1972 (retrosp.).

Artworks

Nivå teglværk (1935-38); Indiansk maske (1939); Vejrhanens drøm (1939-49); Harlekin i gult rum (1948); Mejetærsker ved nat (1953-64). Udsmykninger: Orchidéterassen, Rødovre Centrum; varmecentralen, Høje Gladsaxe; Hotel Sheraton, Kbh.; Centralsygehuset, Holbæk; Amtssygehuset, Nyk. F. Skriftlige arbejder: Om Farver, 1961; Tidsskr. for farveteknik, 33, 1959; Omkring Gromaire, Randers Kunstmus. 1990.

Literature

Arthur Lundquist i: Konstrevy, 2, 1940, 80; Malermesteren, 8, 1989; Finn Terman Frederiksen i: Omkring Gromaire, Randers Kunstmus. 1990.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.