Heinrich Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Heinrich, 1821-1890, maler. *23.11.1821 i Haderslev, ?10.7.1890 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Holmens). Forældre: Farver Claus H. og Anna Dorothea Truelsen. ~26.10.1852 i Haderslev med Margrethe Elisabeth Burmeister, *24.3.1824 i Åbenrå, ?13.4.1899 på Fr.berg, datter af bagerm. Hans Jacob B. og Metta Christine Nissen.

Biography

Heinrich Hansen specialiserede sig som den første danske kunstner i arkitekturmaleri og vandt allerede som ung anerkendelse for sine detaljerige og harmoniske kompositioner med pragtinteriører og monumentale bygninger fra renæssancen som foretrukne motiver. H.s indgående kendskab til Christian IVs byggeri fik stor betydning for genopbygningen af Frederiksborg efter branden i 1859, idet dele af slottets indre kunne rekonstrueres efter H.s studier. I årenes løb deltog H. i en række store dekorationsarbejder, hvoraf han ledede flere f.eks. på Frederiksborg. H. engagerede sig i tidens bestræbelser på at fremstille kunsthåndværk og -industri af høj kvalitet og tegnede bl.a. møbler og porcelæn. Som designer, herunder 22 år som kunstnerisk leder af Bing & Grøndahl, havde H. en betydelig andel i, at dansk historicisme prægedes af renæssancens stiltræk. Med sæde i en lang række bestyrelser og komiteer, bl.a. Charlottenborgs magtfulde udstillingskomité, og som organisator blev H. en indflydelsesrig personlighed i dansk kunstliv.

Education

Malersv. 1842 i Flensborg; Kunstakad. Kbh. dek.sk. 1842-46, lille sølvmed. 1844, st. sølvmed. 1846, modelsk. 1846, lille sølvmed. 1846; dekorationsarb. på Thorvaldsens Mus. 1843-45.

Travels

Tyskland 1847; Spanien, Frankrig, Belgien, Holland, England, Skotland 1850-52; Italien 1868-69, 1875; korterevarende rejser til bl.a. Sverige og Tyskland.

Occupations

Hjælpelærer i perspektiv- og ornamentkl. Kunstakad. Kbh. 1847-64; titulær prof. og docent i perspektiv smst. 1864-90; vicedir. smst. 1879-88; kunstnerisk dir. for Bing & Grøndahl 1868-90; medl. af Akad.rådet 1887; medl. af udst.kom. Charl.borg 1879-82, 1885-90; fmd. 1887-90; i årenes løb medl. af best. og i perioder fmd. for udst.kom. og foren. m.m. bl.a. for da. afd. på verdensudst.; Nord. Udst. i Kbh. 1888; Kunstflidslotteriet; Foren. Fremtiden.

Scholarships

Reiersen 1847; Akad. 1850-52; medl. af Akad. 1858; Ancker 1868.

Exhibitions

Charl. Forår 1844-90; London 1962; Nord. Udst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Akad., Sth. 1873; verdensudst., Paris 1878; samme, Wien 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901; Guildhall, London, 1907; Haderslev Malere, Haderslev Mus., 1931, 1982; Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Foren. for nat. Kunst 1944, 1960; For hundrede år siden, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981. Separatudstillinger: Haderslev Mus. 1992.

Artworks

Interiør fra Notre Dame du Sablon i Bruxelles (1853, Stat. Mus. for Kunst); Interiør fra Haderslev Domk. (Haderslev Mus.); Chr. IVs audiensgemak på Rosenborg (1855, Stat. Mus. for Kunst); Parti i Sorø K. (1855, Aarhus Kunstmus.); Et krigsråd i Salle des Francs i Brügge omkring år 1600 (1858, Stat. Mus. for Kunst); Chr. IVs bedekammer på Fr.borg (1861, Fr.borgmus.); Værelse fra det 16. århundrede i Lübeck (1868); Parti fra Gammelstrand (ca. 1868, Stat. Mus for Kunst); Parti fra Gammelstrand (1882, Fr.borgmus.). Øvrige arbejder: Udsmykn. af Chr. IVs Kapel i Roskilde Domk. (1864-66 s.m. Vilh. Marstrand); fortegn. til udsmykn. på Fr.borg Slot, bl.a. Riddersalens loft (1860-61, Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl.); mosaikruder til bedekammeret (1889, Fr.borgmus.); fortegn. til porcelæn, bl.a. Chr. IVs stel (1861, Royal Copenhagen Mus.); Rosenborgstel (1872, smst.); fortegninger til div. kunstindustrielle genstande, bl.a. Prinsesse Dagmars bogskab (1866, Eremitagemus., Skt. Petersborg); Fr. IIs stol og Chr. IVs Albumbind (Fr.borgmus.); guldlågkrus (1864); Chr. IX (sølvrytterstatuette, 1888).

Literature

Ill. Tid. 1889-90, 497f; H.Bing i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1890, 175-82; Francis Beckett: Fr.borg, bd. 2, 1914; V. Lorenzen: Roskilde Domk., 1924; H. Stemann: F. Meldahl og hans venner, bd.1-6, 1926-32; Erik Lassen og Ole Wanscher: A. Michelsen og da. sølvsmedekunst, 1941; Erik Lassen: En københavnsk porcelænsfabriks hist., Bing & Grøndahl 1853-1978, 1978; Poul Kürstein: H.H.s tegninger af Sdr.jysk arkitektur i: Sdr.jysk Månedsskr. nr. 9, 1985; Intarsia, kat. Fr.borgmus. 1987; B. Jenvold: H.H., kunstner i tid og rum, 1992; samme i: Sdr.jysk Månedsskr. nr. 4, 1992; nr. 12, 1993, 350, 352; samme i: Haderslevsamf. Årsskr. 1992, 25-34. Kunstflidslotteriets Arkiv (Fr.borgmus.); Kammerherre F. Meldahls Privatarkiv (Rigsarkivet, Kbh.); breve og skitsebøger (Det kgl. Bibl.); studietegn. (Saml. af Ark.tegn. Kunstakad. Bibl.); C. Adel og B. Jenvold: Hansen, kjære Ven (video), Det da. Videoværksted 1992.

Author: Birgit Jenvold (B.Je.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.