C.D. Fritzsch

Biography

C.D. Fritzsch lærte først at arbejde i gouache og akvarel og foreviste i 1793 første gang sine arbejder for Akademiet. Fra ungdommen, hvor han kappedes med vennerne B. Thorvaldsen, H.A. Grosch og Carl Probsthayn i kunsten at komponere, er bevaret mange tegninger af det københavnske folkeliv, som er af humoristisk og satirisk karakter. Slotsbranden 1794 og Københavns brand 1795 skildrede F. i dramatiske prospekter, øjenvidneberetninger med ild, nattehimmel og folketummel. Flere af disse gouacher blev stukket af Lahde, med hvem han indledte et samarbejde. F.s øvrige forlæg til Lahdes såkaldte brandbog og andre blade med samme emne, denne udgav, kendes dog ikke i dag. At dømme efter tegninger i Kobberstiksamlingen kan F. desuden have tegnet forlæg til Lahdes Tegneøvelser efter Thorvaldsen fra 1814, ligesom han menes (Bremer) at have ansvaret for tegningerne til blomsterheftet i Lahdes serie Elementarværk i Tegnekunsten. Da den næste ulykke ramte byen i 1801, malede F. et slagbillede i traditionel stil fra Københavns Rhed med et dansk blokskib i kamp mod englænderne, set mod en brandrød himmel. Resten af livet synes F. at have helliget sig sit speciale, blomstermaleriet, og nævnes i 1804 som "den eneste og bedste i sit Slags". I denne genre fulgte F. traditionen fra det klassiske, nederlandske blomstermaleri med opsatte buketter. De ældste i 1700-tallets smag, er udført i pastelfarver og gouache med blomster i kurve eller vaser. Senere gik han over til olie og mørkere farver og en mere nyantik stil, hvor blomsterne f.eks. præsenteres i antikke vaser, stående på et podium eller indsat i en malet niche. F.s maleri var populært både hos Frederik VI og Christian VIII, og flere arbejder i Den kgl. Malerisamling (nu Stat. Mus. for Kunst) må efter målene at dømme have tjent som rumudsmykning. 7 halvcirkulære dørstykker, bl.a. årstiderne med blomster i kurve, udført på stedet i Holsteins Palæ i forbindelse med Jørgen Hansen Kochs ombygning for Kongen sidst i 1820rne, tilskrives F. Rummene var tiltænkt prinsesse Caroline, F.s elev og beundrer, og hendes tilkommende prins Ferdinand. Som lærer for J.L. Camradt fik F.s arbejder betydning for de senere, mere kendte danske blomstermalere.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.