Helle Frøsig

Weilbach information

Genealogy

Frøsig, Helle, *1955, maler og grafiker. *16.9.1955 i Kbh. Forældre: Dommer Kristian Frøsig Nielsen og folkeskolelærer Lis Valborg Poulsen. Samliv fra 1982 og ~31.12.1992 i Bovlund med redaktør Søren Møller Christensen, *6.3.1954 i Svinninge ved Holbæk, søn af gårdejer, borgm. Peter Møller C. og Ida Julie Larsen.

Biography

Helle Frøsig gjorde sig tidligt bemærket som en talentfuld grafiker. I det medium foretrækker hun ikke nogen bestemt teknik, men arbejder lige gerne med det enkle linoleumssnit som med den komplicerede farveradering. Uanset teknik gengiver hendes grafiske arbejder ofte storbyens fremmedgørende gaderum, hvor perspektiv og størrelsesforhold er ophævet. En historieløs og splintret virkelighedsopfattelse synes at være det tilbagevendende tema. Siden 1987 har F. også udstillet malerier. I begyndelsen viste hun store landskabelige scenerier. Siden er de blevet erstattet med billedeksperimenter, som kan lede tanken hen på grundstrukturen i det grafiske arbejde.

Education

Underv. i tegn. og maleri hos Grethe Bagge 1975-80; Sk. for Brugskunst, tegn. og grafiklinien 1976-80; modeltegn. m.m. hos Palle Nielsen 1980-84; Kunstakad. Kbh. (Albert Mertz, Stig Brøgger, Hein Heinsen, Mogens Møller) 1983- 92.

Travels

Længere oph. i Firenze 1981; Rom 1983; Cairo 1984- 85.

Occupations

Scholarships

KE-prisen 1981; Sødrings Pr. 1982; Stat. Kunstfond 1990.

Exhibitions

Charl. Forår 1980, 1982, 1984; KE 1980-84; KP 1982; Kunstnernes Sommerudst. 1982-84; Troldrosen 1982, 1984-87; GRXM 1983-85, 1987- 88; Da. Grafikere, 1985-87, 1989; M 59 1990; Nord. Grafik Union, Brandts Klædefabrik 1990. Separatudstillinger: Gal. Bech 1987; Gladsaxe Hovedbibl. 1987; Gal. Admiralg. 20, Kbh. 1989; Eden, Rådskælderen, Kunstakad. Kbh. 1990; Alt godt, Ovengaden, Kbh. 1993.

Artworks

4 x Venus (linoleumssnit, 1983); Pieta II (linoleumssnit, 1990); repr. i Kastrupgårdsaml. Bogillustrationer: Der er kun et Europa, 1982; Grønland, Middelhavets perle, et indblik i amerikansk atomkrigs forberedelse, 1983.

Literature

Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985.

Author: Ingrid Fischer Jonge (I.F.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.