Elias Galli

Weilbach information

Genealogy

Galli, Elias, -1663-1705-(?), maler. Forældre: Formentlig laugsmaler i Hamburg Jürgen Hahn og NN.

Biography

Elias Gallis baggrund og uddannelse er ukendt. Er tilskrivningen af portrætterne af Oluf Rosenkrantz og Birgitte Krabbe korrekt, har han haft danske kunder. Han har malet portrætter, landskaber, stilleben og religiøse billeder. Som kunstner synes han ikke at være nået ud over det håndværksmæssigt habile. En maler af samme navn (-1702(?)-1707-), måske hans søn, malede for det gottorpske hof. Det er usikkert, hvem af de to som har signeret et portræt i Helmsmuseum, Hamburg. Det samme gælder en altertavle fra 1705 betegnet "E.G. in Hamborg" udført til Skt. Maria Kirke i Husum. Altertavlen angives siden at være kommet til Horsens, men kan ikke efterspores.

Education

Travels

Occupations

Borgerskab i Hamburg 1674.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prospekt af Messberg i Hamburg (1677, Mus. für Kunst und Gewerbe, Hamburg); Stilleben (1677); altertavle i kirken i Groden (1678); fresker på korbuen smst. Tilskrivninger: Et par helfigursbilleder af Oluf Rosenkrantz og Birgitte Krabbe (ca. 1660, Krabbesholm, muligvis er signaturen "B. Gallencamp" fejllæst); et rådsherreportræt (Hamburger Kunsthalle, denne tilskrivn. er vilkårlig).

Literature

R.Haupt: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schlesw.-Holst. III, 1889; E.F.S.Lund: Da. malede Portræter IX, 1903, 86; H.Schmidt: Gottorfer Künstler I-II, 1916-17 (Quellen und Forsch. IV-V).

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.