Andreas Gercken

Weilbach information

Genealogy

Gercken, Andreas, ?1717, billedhugger. *i Bremen, begr. 30.5.1717 i Kbh. (Tysk ref. Kgrd.). ~24.5.1703 med Hedevig Sophie von Prangen, ?30.4.1736 i Bremen, datter af Johan Christoph v. P. og NN.

Biography

Andreas Gercken har muligvis arbejdet sammen med Th. Quillinus i Lübeck på alteret i Mariakirken. Han kan med sikkerhed påvises i København år 1700, da han får betaling for en kamin. G. arbejdede mest med reparationer og fornyelser på de kongelige slotte. Det eneste selvstændige arbejde, der kendes fra hans hånd, er det Beckerske gravmæle i Petri Kirkes kapel. Monumentets portræt giver en udmærket personkarakteristik, og helheden er harmonisk, men her udvises ikke den store originalitet.

Education

Travels

Occupations

Bestalling som kongens stenhugger 11.6.1703.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Portalerne på det ældste Fr.berg Slot (1701 s.m. Andreas Niemeyer); forsk. arbejder ved den nye løngang på Chr.borg (fra 1701, s.m. A.Breusegem, E.Cuekelaere, A.Niemeyer); det udvendige stenhuggerarb. på Operahuset (vinteren 1701-02, s.m. A. Niemeyer); Staldmestergaardens vinduesindfatninger (ca. 1705); Portræt af Fr. IV til Landstingshuset i Odense (nu Fyns Stiftsmus.); gravmæle for hofapoteker J.G. Becker (1715, Petri K. kapel); Chr. Vs og Charlotte Amalies sarkofager i Roskilde Domk. (fra 1716, efter J. Sturmbergs modeller, fuldf. af Didrik Gercken). Har desuden udført en række reparations- og vedligeholdelsesarbejder på de kongelige slotte f.eks.: 3 postamenter til brystbilleder af bly til Rosenborg (1709); plinter til 4 "blyerne Kinder", Fr.berg; rep. af frontispicen over Rosenborgs gadeportal (1716). Tilskrivninger: Troen og Håbet på Th. Quillinus alter i Lybæk (1696); Retfærdigheden og Mådeholdet på Jørgen Skeels gravmæle i Auning K. (1699-1700).

Literature

F.R. Friis: Saml., 1872-78, 91, 109; samme: Bidrag, 1890-1901, 327; F.J. Meier: Fr.berg Slot, 1896 ; L. Bobé i: Fra Arkiv og Mus., II, 1903-05, 224f; samme: Die deutche St. Petri Gemeinde 1925, 491; Vilh. Lorenzen i: Den da. Centraladm., 1921, 19, 22; samme: Roskilde Domkirke, 1924, 160; V. Thorlacius- Ussing: Th. Quillinus, 1926, 79, 123f; Fr. Weilbach: Da. Bygningskunst, 1930; L. Bobé i: Artes, II, 1933, 33, 50; Chr. Elling i: Kunstmus. Aarsskr., 1933-34, 268, 270. Danm. K., Kbh. Amt, IV, 1951, 1883, 1886; Kbh. I, 1945-58, 339; II, 1960-65, 149, 566; III, 1966-72, 115.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.