Didrick Gercken

Artworks

Fuldførelsen af Chr. Vs og dronn. Charlotte Amalies sarkofager af Andreas G. (1717-19, Roskilde Domk.); ud- og indvendige dek. på kancellibygningen, Fredensborg (1718, vinduer, døre og porte); på Fredensborg Slot (fra 1720); hovedportalen, smst. (1722); balustrader, smst, (1723); kongens portræt, baser og kapitæler m.m. på kirkens facade, smst. (1727); Chr.borg (fra 1722; portaler, vinduesornamenter m.m.); Kronborg (istandsættelse under J.C.Krieger); Frydenlund, indvendige portaler om 2 hoveddøre og 24 kaminer, Odense Slot (1726); 7 marmorkaminer med sandstensfodlister og sorte og hvide marmorfliser, Vallø Slot (1730); Kbh. gl. Rådhus (1731, bygningsdek.); stenhuggerarbejder i haven og den store sal, kaminer, Hirschholm (1732-33); billed- og stenhuggerarb. på stiftsbygning, Lellinge under Vallø (1733); frontoner, dørindfatninger og en marmorkamin, Eremitagen (1734-36); Rosenborg (1736); restaur. og ændring af Gert Barchmands kongeport i Roskilde, senere flyttet til Holmens K. Altre: Garn. K. (1724, s.m. Just Wiedewelt); Vor Frelsers K. (søjler og baser, 1725); Chr. borg Slotsk. nu Helligåndsk.(ca. 1726, s.m. Just Wiedewelt); reparation af alteret i Kronborg (1727); Fredensborg Slotsk. (1728); Garn. K. i Oslo (Christiania) efter tegn. af E.D. Häusser (1740rnes begyndelse). Gravmæler: Tegning til sarkofag for Ulrik Chr. Gyldenløve (1726, udf. af J.C. Heimbrod); Fr. IVs og dronn. Louises sarkofager (1736, Roskilde Domk.); dronn. Anna Sophie og børns sarkofager (1743, smst.); storkansler U.A. Holstein ?1737 og hustrus sarkofager (Ørslev K.); etatsråd G.H. de Lichtenberg og hustrus epitafium (Horsens Klosterk.). Andre Arbejder: Mindestøtte ved Frederikshald for Karl XIIs død (1722-23); sandflugtsmonumentet i Tisvilde (1738, efter tegn. af E.D. Häusser); 4 tegn. til medaljoner af romerske kejsere (1725-30, Kobberstiksaml.)

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.