Jens Peter Helge Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Jens Peder (Peter) Helge, *1943, maler og grafiker. *12.8.1943 i Sorø. Forældre: Agent Helge Emanuel H. og Engel Margrethe Neergaard Jacobsen. Ugift.

Biography

Jens Peder Helge Hansen har fra barnsben været optaget af naturen og overvejede efter studentereksamen en uddannelse som zoolog. Den unge H. ville dog først udvikle sine anlæg for illustrerende tegning og blev på Kunstakademiet så grebet af billedkunsten, at universitetsstudierne måtte opgives. Men barndommens interesse for naturen har holdt sig intakt og har hidtil været det altdominerende grundlag for motiverne, hvor insekter, fugle, frøer, firben og fisk hører med som faste bestanddele. Intense studier ligger bag, men dog med stor afstand til den naturvidenskabelige registrering. Der er snarere tale om en visuel bearbejdning, hvor de kendte former forenkles til billedtegn som i hulemalerier og helleristninger. Selv om H. tematisk har aner langt tilbage i menneskehedens historie, er hans billeder nutidige i deres udtryk. Dette skyldes først og fremmest hans arbejde med komposition og farve. I kompositionen bevæger han sig mellem to yderpunkter. På den ene side en form, hvor billedtegnene som mønstre bredes ud på fladen, og på den anden side en form, der holdes sammen af faste, lineære strukturer. Også i anvendelsen af farven er der to sider, nemlig en lys og let, hvor lærredets eller papirets hvidhed spiller sammen med figurationen, og en form, hvor farven står i mættede flader. Rene, stærke farver veksler med sarte pastelnuancer i meget nær overensstemmelse med kompositionen. Siden begyndelsen af 1990erne har en ændring været på vej, dels i retning af at inddrage flere sider af tilværelsen i tematikken, dels i en stærkere betoning af billedsprogets abstrakte elementer, såsom brugen af rumskabende flader og en mere bevidst nuancering af farvens stoflige kvaliteter. H. er en særpræget kunstner, der bedst kan betegnes som figurativ ekspressionist. Skønt hans billeder kan nærme sig det abstrakte udtryk, vil det være utænkeligt, at de genkendelige billedtegn skulle forsvinde og hermed forbindelsen til den oprindelige naturinspiration.

Education

Kunstakad. Kbh. (Egill Jacobsen) 1967-68, (Palle Nielsen, Dan Sterup-Hansen) 1969-72.

Travels

Occupations

Scholarships

Georg Jensens Sølvsmedies Kunstnerpr. 1967; Gerda Iversen 1970; Oluf Hartmann 1983; Ole Haslund 1990.

Exhibitions

KE 1966-68; Charl. Forår 1967-68; Kammeraterne 1969; Charl. Eft. 1970; da. udst., Hässelby Slott, Sverige 1970; Grønningen 1973-75; Ystads Konstmus. 1975; Koloristerne 1976-94; Figurative fabulanter, Nikolaj, Kbh. 1982; Graphikbien., Baden-Baden 1985; Grafik og bøger fra Brøndums Forlag, Kunstforen., Kbh. 1986; Kunst på muren, Nikolaj, Kbh. 1989. Separatudstillinger: Gal. Nyboder, Kbh. 1965, 1967; Gal. Birkdam, Kbh. 1967, 1969-71, 1973-75, 1981; Holbæk Mus. 1973; Gal. Soer, Sorø 1974, 1976, 1978, 1980, 1982; Det da. Centralbibl., Flensborg 1983 (s.m. Leif Lage); Kunstforen., Kbh. 1984 (s.m. Peter Hentze og Søren Hansen); Gal. Trap, Kbh. 1986, 1988, 1990, 1993.

Artworks

Maleri: Insekter i græs (1974, Åby Sk., Åbyhøj); Uden titel (1978, Aarhus Kunstmus.); Landskab med jæger (1978, Vestsjæll. Kunstmus.); Okse og fuglehoved under øen (1980, Thurø Sk.); Spindelvæv i skoven (1983, døgninst. Bakkehuset, Esbjerg); Uden titel Fisk, fugle og masker (1985, Trapholt); Uden titel Eksotiske fugle (som forannævnte); Træer (som forannævnte); Totem (1986, Ny Holte Sk.); Uden titel Dyreliv (1990, Trapholt). Udsmykninger: Rødovre Ungdomsby; Tappehallen, Carlsberg, Kbh.; Teglmosesk., Herstederne; Kløvermarksk., Sønderborg; Niels Brocks Handelssk., Kbh.; Zoologisk Mus., Kbh.; Byretten, Kbh.; Miljømin. Grafik: Mappe med 6 litogr. (1965, Brøndums Forlag); Grønt firben og andre væsener (1993, udg. af Jyll.p.); repr. i bl.a. Kobberstiksaml. og Kastrupgaardsaml. Illustrationer: Ole Sarvig: Zoorim, 1970; Bent Jørgensen: Gejrfuglen, 1973; Nicolas Guillin: Den store zoo/et gran zoo, 1977.

Literature

Herman Stilling i: Koloristerne, kat. 1976; Søren Hansen i: Samvirke, 1980, 6, 32-35; Anders Kierkegaard i: J.P.H.H., Kunstforen., Kbh. 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Jyll.p. 1.6.1993 (Bent Irve). Ole Braunstein: Månedens kunstner, DR TV 3.2.1985.

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.