Domenico Maria Gianelli

Weilbach information

Genealogy

Gianelli, Domenico Maria, ca. 1724-1801, gipser. *ca. 1724 i Italien, ?8.1.1801 i Kbh., begr. smst. (Ass.). ~1 med Maria Barbra, *ca. 1735, begr. 18.4.1759 i Kbh. ~2 med Johanna Eisen, døbt 12.1.1743 i Kbh. ?26.7.1812, datter af Anton E. og Johanna Nagel.

Biography

Domenico Maria Gianelli var ud af en talrig italiensk gipser- og billedhuggerslægt, og medlemmer af familien nedsatte sig overalt i Europa. Der findes således også medlemmer af familien i England. G. nævnes første gang som gipser og borger i Altona i 1755, hvor han søgte om tilladelse til at sælge gipsfigurer. Han gentog ansøgningen i 1757 og fik med Kunstakademiets anbefaling tilladelsen. I 1758 kom G. til København, hvor han kom til at arbejde med Frederik Vs rytterstatue i Salys værksted. Han fik borgerskab i Kbh. i 1768 som sukker-og sirupshandler. Ved samme lejlighed fik han tilladelse til også at forfærdige gipsbilleder. Han åbnede en forretning med gipsafstøbninger, hvis første katalog er fra 1781. Forretningen har haft betydning for udbredelsen af kendskabet til international kunst, idet hans katalog indeholdt betydelige værker af franske og italienske kunstnere. Kataloget indeholdt også arbejder af J.-F.-J. Saly og C.F. Stanley.

Education

Travels

Altona 1755; Kbh. fra 1758; Sth. før 1773; igen i Kbh. 1773.

Occupations

Borgerskab som sukkerbager 1768; forretn. med gipsafstøbninger. Medarb. ved rytterstatuen på Amalienborg fra 1758, nævnes som monteur hos J.-F.-J. Saly 1767; udnævnt til former ved Kunstakad. Kbh. 1773 med årlig gage af 200 Rdl.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

10 gipsløver til Det kgl. Møntkabinet (1782); forslag til 4 gipsafstøbninger af antikke statuer til C.F. Harsdorffs pav. på Andebakken i Fr.berg Have (1784).

Literature

Sandvigs Colectanea, IV, 1795, 47-50; V.P.Christensen i: Fra Ark. og Mus. 2. Ser. I, 1917-25, 299-306; Fr. Weilbach: C.F.Harsdorff, 1928; G. Galster i: Kulturminder, 1939, 132; Dyveke Helsted: Dronn. Juliane Marie og Fredensborg Slot, 1958, 52, 60; H.T.Rohde: Ernst Bojesen, 1958, 15; Emma Salling: Amalienborg, 1973, 66f; Emma Salling: Rytterstatuen på Amalienborg Slotspl., 1982, 2, 34, 42f.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.