Christoph Georg Glasing

Weilbach information

Genealogy

Glasing, Christoph Georg, 1706-1752, xylograf. *1706 i Rostock, ?ca.24.6.1752 i Kbh. ~1742 i Kbh. med Hedevig Fortmann, *ca.1707, ?20.1.1758 i Kbh.

Biography

Christoph Georg Glasing overtog gennem sit ægteskab det trykkeri, hans hustru havde i arv fra sin første mand, bogtrykker Andreas Madsen Møller, ?1740, og videreførte det de næste ti år. Her skar han træsnit til bogillustrationer, som også andre bogtrykkere anvendte, og drev desuden forlagsvirksomhed. Trykkeriet blev siden videreført af stedsønnen Nicolaus Møller.

Education

Udlært som bogtrykker i Rostock.

Travels

Rejser i Tyskland.

Occupations

Leder af hustruens trykkeri i Kbh. 1742.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Skåret stokkene til bibeludgaven: CCLII Udvalde, og med 800 Billeder udlagde Bibliske Hoved Sprog, eller en saa kaldet liden Billed-Bibel, Ofversat af det Tydske Tungemaal, 1743; Reynike Foss, 1747; Esop, 1747; Moralisk Billedbog, 1748; titelbilleder forestillende Kong David til et udtog af Pontoppidans salmebog, 1742; do. til Kingos salmebog, 1744; vignetter til lejlighedsdigte.

Literature

Sprog og Kultur XVI, 1948, 73-76; V.E. Clausen i: Billedkunst, årg.1, nr. 2, 1966, 36.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.