Hans Knieper

Weilbach information

Genealogy

Knieper (de Knibber), Hans (Jan), -1577-1587, maler. *formentlig i Antwerpen, af Tycho Brahe omtalt som Johannes fra Antwerpen, kongens maler på Kronborg, ?2.11.1587 i Helsingør. ~med Marine Jehansen, ?efter 1.5.1588.

Biography

Hans Knieper signerede sig I D Knibber, men benyttede IDK som monogram og var måske identisk med den Jean de Knibbere, som maj 1542 blev forvist fra Bruxelles efter drab på Franois de Smet, som var ud af en familie, der talte flere kunstnere og tapetvævere. K. blev engageret som maler og kontrafejer af kongens udsending Thomas Thennicker i Brabant samtidig med tapetvæveren Anthonius da Corte. De ankom med 10 svende til Kronborg december 1577. K. skulle male patroner, dvs. kartoner, til tapeter, vævede i den teknik, som senere kaldes gobelin. Da tapetvæveren kort efter døde, overtog K. desuden ledelsen af dennes værksted, som allerede det første år udvidedes, så det beskæftigede 19 mand. Den første store opgave, betalt 1579, bestod af 20 tapeter på tilsammen mere end 550 kvadratalen, ca. 200 m2. til den daværende Store Sal på Kronborg. Tapeternes mål og motiver, der kendes fra regnskaberne, var alle fra Daniels Bog, heriblandt Susannas historie. Kontrakten, 9.12.1581, på kongetapeterne lød på 43 tapeter med de 111, der var "konger før os". Serien kom til at bestå af 40 tapeter med fremstillinger af 100 navngivne konger, inklusive Fr. II og den lille prins, og tre jagtstykker. Hele denne serie, på nær et af kongetapeterne, var ifølge et Rosenborginventarium bevaret endnu i 1718. Bordhimlen, med allegoriske fremstillinger på det gode og retfærdige styre, er vævet med tråde af silke, guld og sølv. Dette pragtværk blev bragt til Sverige som krigsbytte i 1659 og undgik herved den skæbne, som størstedelen af K.s værker led ved de danske slotsbrande. K. signerede tapeterne med en krone og et B, for KronBorg, svarende til Bruxelles-værkstedernes berømte B-mærke. Det kan, tillige med den mulige forbindelse til familien de Smet, indicere, at K. blev uddannet i Bruxelles. Blandt de nærmeste forudsætninger for K.s tapeter var en serie med tronhimmel, der før 1555 blev udført for kejser Karl V til slottet i Bruxelles. K.s fremstillinger er præget af den fortælleglæde og detailrigdom, som er så karakteristisk for den nederlandske malerkunst. Såvel planter og dyr, som slagscener og andre historiske episoder skildres livagtigt. Formentlig var det med henblik på lignende skildringer fra Frederik IIs liv, at K. sendtes til Varberg og Falkenberg for at afmale topografisk korrekte skildringer af syvårskrigens slagmarker. K.s vigtige beskæftigelse som portrætmaler kan i dag desværre kun vurderes ud fra 2 værker, portrætterne af Frederik II og prins Christian. Skildringen af den lille prins svarer ganske til tapetets og har uden tvivl tjent som forlæg hertil, mens portrættet af kongen er det tidligst kendte, danske eksempel på den gloriøse, officielle fremstilling af fyrsten. Den imposante skildring afslører kendskab til portrætter, udført til de habsburgske hoffer, i første række Tizians værker.

Education

Travels

Bosat i Helsingør fra dec. 1577; Varberg, Falkenberg vinteren 1585-86.

Occupations

Bestalling som kgl. maler på Kronborg 5.1.1578; leder af tapetvæveriet smst. iflg. kgl. brev 9.4.1578; almindeligvis dog omtalt som kgl. kontrafejer.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Vævede tapeter og anden udsmykning til Kronborg: 20 tapeter med gammeltestamentelige motiver (betalt 1579, tabt); udsmykn. af Kongens Kammer (1579, ukendt motiv, vurderet med henblik på betaling af Melchior Lorch og Johan Marieborch 1580); 40 kongetapeter til Store Sal (1582-84, heraf 14 bev., Kronborg og Nat.mus., Kbh.); 3 jagttapeter til samme (1 bev., Nat.mus.); Fr. IIs bordhimmel (1585-86, Nat.mus., Sth.). Malerier på lærred til vægbeklædning, alle iflg. kontrakt 2.11.1584, tabt ved Kronborgs brand 1629: Motiver fra Gideons hist. til Kongens Kammer; grotesker til Store Sal; jagtscener til Lille Sal; udsmykn. med harer til gæstekamrene, 2 af gæstekamrene dog ufuldf. ved Kniepers død. Portrætter: Fr. II i helfigur (1581, Fr.borgmus.); Chr. IV som barn (betalt 1582, Rosenborgsaml.); adsk. flere af den kgl. familie (heraf 22 betalt til enken 1.5.1588). Andre værker: Helsingør set fra Sundet (sign. tegn., ca.1581, Nat.mus., Kbh., grundlag for stik til G. Braunius: Theatrum Urbium, 1585-86); altertavle til Kronborg Slotsk. (opsat 1582, forsv.); Fr. IIs og dronn. Sophies våben på papir med guld og sølv (betalt 1582, forsv.); landskab, del af vægmal. (1586/87, forsv. baggrund for Tycho Brahes murkvadrant på Uraniborg, kendt fra stik i Tycho Brahe: Astronomicae instauratae mechanica, Wandsbek 1598). Tilskrivninger: Fr.borg Slot med Fr. II til hest i forgrunden (formentlig 1580erne, Gripsholm, tidl. dateret 1600 og tilskrevet Jan van Wijk).

Literature

Nye da. Mag., II, 1806, 98-103; Alphonse Wauter: Les Tapisseries Bruxelloises, Bruxelles 1878, 453; F.R. Friis: Samlinger, 1872-78; samme: Bidrag, 1890-1901; L. Looström i: Medd. från Sv. Slöjdfören., 1885, 45-59; Francis Beckett i: Hist. Tidsskr. VI rk., bd. 4, 1892-94, 197-204; samme: Renæssancens Portrætmaleri, 1932; L'Art Belge au XVIIe Siecle, udst.kat., Bruxelles 1910 (ang. allegori, tilskr. Knieper); Rigmor Krarup og E. Lassen i: Kunstmus. Aarsskr., 1946-47, 105-23; M. Mackeprang og Sigrid Flamand Christensen: Kronborgtapeterne, 1950; H. Langberg: Dansesalen på Kronborg, 1985; H. Honnens de Lichtenberg i: Leids Kunsthist. Jaarbuch 1983, Delft 1984, 38-40; samme: Tro, håb og forfængelighed, 1989, 141-61; Steffen Heiberg: Christian 4, 1988. Øresundtoldregnskab 1578-88 (Rigsark.); Da. Kanc., Skaanske Tegnelser, 1572-88, fol.428 (smst.).

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.