Johann Martin Graack

Weilbach information

Genealogy

Graack, Johann Martin, 1816-1899, maler, litograf og fotograf. *4.11.1816 i Arnis, Sønderjyll., ?12.1.1899 i Kiel. Forældre: Styrmand Detlef Lorenz G. og Anna Christina Jäger. ~1° 1858 i Kiel med Ottilie Becker, *19.1.1835, ?15.7.1874 i Kiel, datter af danselærer Theodor B. og Dionisia de Surguier. ~2° 15.9.1876 med Sara Brigitta von Andersen, *12.5.1841, ?19.7.1923 i Kiel, datter af gårdejer i Chr.-Albert-Koog, Momme von A. og Maria Schmidt Tychsen.

Biography

Johann Martin Graack rejste efter sin læretid til Flensborg, hvor han tjente lidt til sin videre uddannelse ved at tegne og sælge landskabsprospekter. Han blev en søgt portrætlitograf og udførte portrætter af Frederik VI (1836), hertug Christian Frederik August og hertug Carl af Glücksborg foruden en del embedsmænd, for størstedelen knyttede til hertugdømmerne. G. lærte under et ophold i Dresden at fotografere og praktiserede derefter som fotograf i Kiel 1853-80.

Education

Lærte som dreng at tegne hos maler Georg Lorenzen, Arnis og kom efter sin konfirmation i malerlære hos ham; Kunstakad. Kbh. (friplads på J.L. Lunds og C.W. Eckersbergs anbefaling), 2. frihåndssk. okt.1836- okt.1844.

Travels

Dresden; Kiel 1853-80.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1839, 1842-45.

Artworks

Tegnede prospekter: Fra Arnis og omegn, litograferede af J.F. Fritz. Malede portrætter: Lærerne ved Skårup Seminarium Ditlev Petersen, Justus Fr. Andreas Posselt, Carl Simonsen og forstanderen Diderik Aug. Holberg (alle kun kendt gennem litografier); Pastor Iversen (1840, Enge K., Slesvig); repr. i Kobberstiksaml., Det kgl. Bibl. billedsaml. og Fr.borgmus.

Literature

Die Kunstdenkmäler des Landkreises Schleswig, 1957; Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danm. til og med år 1920, 1986.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.