Olaus Peter Gram

Weilbach information

Genealogy

Gram, Olaus Peter, 1779-1827-, billedhugger og arkitekt. *1779 i Kbh., ? efter 1827.

Biography

Olaus Peter Gram uddannede sig til ornamentbilledhugger, men gik derefter til søs i Kinafart. Han besøgte siden Wien, London og Paris, hvor han gik tilbage til studiet af sit oprindelige fag. Efter et ophold i Milano 1811 tog han atter til Paris og fik arbejde ved opførelsen af Triumfbuen i Tuileriehaven. Herefter vendte G. hjem til København, idet han var blevet anbefalet til prins Christian og lovet arbejde ved Christiansborg og Vor Frue Kirke. Da dette ikke gik i opfyldelse, lagde han C.F. Hansen for had og udsendte pjecerne "Min Hiemkomst" og "Noget med Hensyn til Christiansborg", dertil to satiriske blade, der fremstillede bygningskommissionens medlemmer. Efter forgæves at have søgt stilling som lærer ved Kunstakademiets ornamentskole oprettede G. 1813 en privat sprogskole i København. I 1816 rejste han imidlertid til Skt. Croix i Dansk Vestindien, hvor han øjensynligt virkede som arkitekt. Med støtte fra de lokale myndigheder søgte han i 1820 ansættelse som kgl. bygmester i kolonierne, og udnævntes som sådan 1826. For tiden efter 1827 har man ingen oplysninger om G.s virksomhed og skæbne.

Education

Kunstakad. Kbh., frihåndsk. og gipssk. 1795-97; udd. som ornamentbilledh. i træ.

Travels

Sejlede på Østen; oph. i Wien, London og Paris 1807; Milano og Paris 1811; i Vestindien fra 1816.

Occupations

Ans. ved opf. af Triumfbuen i Tuileriehaven, Paris; kgl. bygm. i Vestindien fra 1826.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

En norsk lodskutter, efter P.N. Sølling (radering, 1801); Slotsbygn.komm. (2 raderinger, 1813).

Literature

Author: Per Nielsen (P.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.