Amy Grandt-Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Grandt-Nielsen, Amy Carina Ramm, *1943, tekstilkunstner. *8.1.1943 i Appenæs. Forældre: Cementstøber Svend Aage Larsen og pottemagersv. Judith Hansen. ~19.9.1965 i Vejlø med stud.mag., senere mus.insp. Finn Grandt- Nielsen, *19.9.1940 i Sønderborg, søn af lærer Erling Hansen Nielsen og lærer Anneliese Grandt.

Biography

Amy Grandt-Nielsen arbejdede først som billedvæver og eksperimenterede derefter i en periode med at kombinere de plane, vævede billeder med den tredimensionalitet, som filtning muliggør. Endelig blev filten alene det materiale, som hun foretrak i sit arbejde med fladen, lyset og rummet. Mange af G.- N.s store arbejder er bygget op i elementer, hvor overgangene understreges af fibrenes skiftende farver og enkelte indlagte tråde. Hendes værker leder tankerne hen på urfolkenes verden, både den mytiske og den materielle, og er til dels inspireret heraf. Skjulet, skjoldet og krukken er elementer, der ofte ses i G.-N.s arbejde.

Education

Askov Højsk., tekstil og vævning hos Inge Bjørn, 1967-68; siden autodidakt.

Travels

Polen 1981, 1984; Skt. Petersborg 1986; Israel 1987; Kasakhstan og Uzbekistan 1991; Færøerne 1992; Alaska 1993.

Occupations

Censor ved Charl. Forår 1982, 1983.

Scholarships

Nationalbankens Jub.fond 1984; C.L. David 1984; Foghts Fond 1984, 1993; Højgårds Fond 1984, 1993; Kong Fr. og Dronn. Ingrids Fond 1986; Dalhoff Larsen 1991.

Exhibitions

Charl. Forår 1978, 1980-81; KE 1979-80; KP 1980-82; Kunstnernes Sommerudst. 1978-79, 1981; Fynske Kunsthåndv. 1981-82, 1986, 1990-91; Grafik og Textil, Vejen Kunstmus. 1981; Inge Bjørn 60 år, Vejen Kunstmus. 1985; Berkeley Art Center, California 1983; Internat. Minitextil, Michoacan, Mexico 1984, Lodz 1985-86, Szombathely, Ungarn 1984, 1986; Papir og filt, Köln m.fl. 1985; Textil DK-86, Trapholt 1986; Gal. für Kunsthandwerk, Berlin 1986; Sculptures en Feutre Mouzon, Frankrig 1988; Internat. Filtudst., Kunstnernes Hus, Århus 1990; Alma Ata, Kazakhstan 1991; Nord. Heritage Mus., Seattle 1992; Nordens Hus, Tórshavn 1992; Toldboden, Kerteminde 1993. Separatudstillinger: Stensalen, Kunstindustrimus. 1984; Overgaden, Kbh. 1989 (s.m. Ole Lejbach og Steffan Herrik); Bispegården, Kalundborg 1990 (s.m. samme); Gal. Zenit, Kbh. 1991 (s.m. samme).

Artworks

Indsigt (1981, Fåborg Gymn.); Nirgada-Udsyn (1981, Tuborgs adm., Hell.); Psara (1982, Linköping Komm.); Liv (1983, Sygeplejehøjsk., Århus Univ.); Stenfantasi (1984, Kunstindustrimus.); Overgang II (1985, Kreditforen. Danm., Odense); Filtrelieffer/søjle (1991, Fyns Tlf., Odense); ill. til Fagbogen Fyns Tlf. 1992. Udsmykninger: Hilsen fra det sydfynske øhav (1985, Fyns Kunstfond); Tropismer (1990, Fyns Amtsgård); Overgang (1990, Lundehusk., Emdrup); To Skjold (1991, Hans Tausens K., Odense). Skriftlige arbejder: En rejse i tid i: Da. Kunsthåndv. nr. 2, 1987, 20f; Det levende bånd i: Natur og Miljø nr. 4, 1988, 38f; Filt som nytte og kunst i: Da. Husflid nr. 1, 1990, 4f.

Literature

Lise-Lotte Blom i: Fynske Minder 1990, 93-114; Lise Seisbøll i: kat. til udst. i Seattle 1992. Billedvæveren A. G.-N. Dias/tekst, Amtscentralen for Undervisn.midler, Odense 1985; Filtning og billedmageri, udg. som ovenst., 1987.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.