Bendix Grodtschilling

Biography

Bendix (III) Grodtschilling blev omtalt som kyndig m.h.t. malerkunst, antikviteter, mønter og mineraler og var dermed velkvalificeret som Kunstkammerforvalter. Han var desuden en anerkendt konkyliolog og indkøbte en stor samling til Kunstkammeret i 1731. I 1728 anmodedes han om sammen med miniaturemaleren Philip Saleman at katalogisere grev C. Danneskiold-Samsøes samlinger af malerier, mønter og bøger. For sine egne billeder fik han uhørt høje betalinger, hvilket kun kan skyldes, at han havde Frederik IVs bevågenhed, idet han som kunstner er bedømt som dilettant af den nyeste forskning. Antagelig er forklaringen G.s store børneflok, hvis underhold desuden tvang ham til at bortlodde sit private raritetskabinet 1725.

Author: Jørgen Hein (J.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.