Knud Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Knud Erik, 1936-1988, maler og grafiker. *9.4.1936 i Nørre Åby, ?18.8.1988 på Kalymnos, Grækenland, begr. på Fr.berg (De ukendtes Grav, Birkelunden). Forældre: Snedkerm., senere ostehandler Niels Marius H. og Lillia Celene Rasmussen. ~25.6.1960 i Nørre Åby med laborant Hanne Gervig Larsen, *17.1.1939 smst., datter af smed Viktor Emanuel L. og damefrisør Ester Kristine Dorthea Nielsen.

Biography

Knud Hansen viste allerede som dreng evner for at tegne, og han drømte også om at blive kunstner. Han blev først uddannet som håndværksmaler med efterfølgende teoretisk undervisning på Teknisk Skole, bl.a. i frihåndstegning. Turen gik derefter til Det fynske Kunstakademi, hvor han fik en omfattende indsigt i de grafiske teknikker. Det var med denne ballast, H. blev optaget på Kunstakademiet i København. Han befandt sig dog ikke særlig godt på malerskolen, og efter kort tid blev han derfor anbefalet at søge over på grafisk skole. Her kom der for alvor gang i udviklingen, nok mest på grund af skolens særlige værkstedsmiljø, hvor "gamle", rutinerede grafikere mødtes med eleverne til gensidig inspiration. Flere af de etablerede kunstnere, der havde deres gang på skolen, bl.a. S. Hjorth Nielsen og Rasmus Nellemann, så i den unge fynbo et lysende naturtalent, hvilket kom til at betyde meget for den fortsatte karriere. I de første år arbejdede H. næsten udelukkende med grafik, men omkring 1970 begyndte han også at dyrke tegningen. Der er ingen tvivl om, at det sort-hvide udtryk har optaget ham mest, og de følgende års arbejde med maleriet må ses i denne sammenhæng. De første malerier blev udført med oliefarve på papir, en slags farvelagte tegninger, der efterhånden udviklede sig til karakteristiske fiberpladetavler, bemalet med akrylfarver. H.s virksomhed er præget af én motivkreds, storbyen og dens mennesker, men det er ikke netop livets lyse sider, der er fremtrædende. Tværtimod er der en gennemgående stemning af vemod og afmagt i fremstillingen af den gamle bykulturs forfald og af det moderne samfunds konforme frembringelser. Menneskene optræder i flok, eller de færdes ensomt, forladte, identitetsløse og fremmedgjorte i forhold til en udvikling, ingen tilsyneladende har styr på. H. var en fremragende tegner i klassisk forstand, hvilket både kom til udtryk i linieforløb og i den grafiske nuancering af billedfladen. I maleriet udviklede han sig i retning af større og større forenkling. Her blev menneskefigurerne til skabeloner. De fremtræder som skygger, der snart smelter sammen, snart går i et med de anonyme omgivelser. Malerierne er opbygget af homogene flader i en neddæmpet kolorit, domineret af gråtoner og jordfarver. I deres form udtrykker de en egen, harmonisk skønhed i åbenlys kontrast til det trøstesløse indhold. Dette paradoks er karakteristisk for hele H.s virksomhed og en del af forklaringen på, at hans billeder på en gang er fascinerende og gruopvækkende. H. har mere eller mindre bevidst arbejdet i forlængelse af den tradition, der i 1930rnes Europa udbredtes under betegnelsen "socialrealisme". Man oplever et tydeligt socialt engagement, men må lede forgæves efter den entydige, politiske agitation. Den tog H. afstand fra.

Education

Malersv. 1955; Tekn. Sk., Odense 1955-57; Det fynske Kunstakad. 1957-59; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1959- 64.

Travels

Bl.a. Italien og Grækenland.

Occupations

Censor for KE 1966-67; for Charl. Forår 1966; i best. for Grafisk Kunstnersamf. 1968-69; medl. af Kom. for Udst. i Udlandet 1968-70; i best. for Den frie Udst. 1980-88.

Scholarships

Aug. Schiøtt 1965; Købke 1966; Villiam H. Michaelsen 1966; Stat. Kunstfond 1966, 1971, 1973, 1975, 1981, 1983, 1985, det 3-årige stip. 1968, livsvarig ydelse 1985; I.R. Lund 1973-74; Ny Carlsbergfondets udlandsstip. 1979; LOs Kulturpr. 1979; Eckersberg Med. 1983.

Exhibitions

KE 1959-60, 1962, 1964; Charl. Eft. 1961, 1963-65, 1967, 1969; Charl. Forår 1963, 1967; Den blå citron 1963-84; Kammeraterne 1966; Østersøbien., Rostock 1967, 1971; Et udvalg af da. grafik, Kunstforen., Oslo 1968; Grønningen 1970-76; Nord. Kunstforb., Reykjavík 1972; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Den frie Udst. 1977-89 (mindeophængn.); Menneskeopfattelser, Vejle Kunstmus. 1977; Alle tiders da. tegninger, Nordjyll. Kunstmus. 1980; Ti år med da. realisme, Kunstforen., Kbh. m.fl. 1980-81; Bybilledet, Sophienholm 1982; Nat af bly og aske, Charl.borg 1984; Natur under kultur, Aarhus Kunstmus. 1986. Separatudstillinger: Gal. Jensen, Kbh. 1959, 1971, 1973-74; Kastrupgaardsaml. m.fl. 1981.

Artworks

Maleri: Billede fra byen (1967-68, Fyns Kunstmus.); Uden for byen (1968, Horsens Kunstmus. Lunden); Aftenbillede (1969, Fyns Kunstmus.); Ro og orden (1969, Randers Kunstmus.); Rekreativt område (1969-70, Herning Kunstmus.); Fra byen (1971, smst.); Institution (1971, Aarhus Kunstmus.); Fra byen I, II og V (alle 1973, Vejle Kunstmus.); Fra byen III (1973, Esbjerg Kunstmus.); Affald V (1973, smst.); Affald (1974, Stat. Mus. for Kunst); Opstilling med portrætter og flaske (1975, Trapholt); Gadebillede (1980, smst.); Tilskuere (1980, smst.); Stranden ved Terracina (1980, Storstrøms Kunstmus.); Skygger (1986, Sønderjyll. Kunstmus.); Elefanter (1987, Trapholt). Udsmykninger: Serigrafisk vægudsmykn. (1985-86, 35 ekspl. for Stat. Kunstfond); Flisebelægning, Trapholt (cement, 1987-89). Grafik: Bl.a. i Kobberstiksaml.; Trapholt; Kastrupgaardsaml.; Vejle Kunstmus.; mange off. inst.

Literature

K.H. i: Den frie Udst., kat. 1977; Virtus Schade i: 20 profiler i da. grafik, 1977, 53f; H.E. NørregårdNielsen: K.H., Oplysningsforb. Kunsttillæg, 1978, serie B 4; Jette Kjærboe i: K.H., Kastrupgaardsaml. m.fl. 1981; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Niels Guttormsen i: Den frie Udst., kat. 1989, 10f. Ole Braunstein: K.H., portrætudsendelse, DR TV 12.1.1982.

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.