Marcus Grønvold

Weilbach information

Genealogy

Grønvold, Marcus Fredrik Steen, 1845-1929, maler. *5.6.1845 i Bergen, ?10.10.1929 i Salzburg. Forældre: Sognepræst i Aarstad, hospitalspræst Chr. August G. og Marcilia Andrea Frederika Steen. ~1881 med Hedwig Herrmann fra Reutte i Tyrol, datter af fabrikant Friedrich H. og Berthe Schöner.

Biography

Marcus Grønvolds første uddannelsessted var København, hvor Eckersberg-traditionen stadig herskede via dennes elever. G. dyrkede især figurmaleriet. I München lærte han især af det tyske romantiske historiemaleri, der er karakteristisk for sine autentiske miljøskildringer. G.s i begyndelsen mørkstemte kolorit blev i løbet af 1880erne lysere, delvis påvirket af det samtidige franske maleri, og han modtog i denne periode endvidere indtryk fra Wilhelm Leibls kunst. G. vandt stor yndest for sin særlige form for friluftshistoriemaleri med figurer iklædt rokoko- og Louis XVI-kostumer. Han synes ikke fortsat at have haft forbindelse med Danmark.

Education

Elev af J. Losting og F. Bøe i Bergen 1865; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1865, alm. forb.kl., elev i modelsk. forb.kl. okt. 1867, forlod denne forsommeren 1869; bl.a. elev af Th. Kittendorff og Harald Conradsen; lærte akvarelteknik hos Fr. Rohde; elev af Karl Otto i München 1869-70; Kunstakad. smst. (Wilhelm Wiez) 1870-71; elev af Otto Seitz 1871-74; Karl Pilotys mesteratelier 1874- 77.

Travels

I Danmark efterår 1866-forsommer 1869; jævnlige rejser til Norge siden 1867; München fra 1869 med fast bopæl fra 1878; adsk. rejser i Tyskland, Schweiz og Italien.

Occupations

Scholarships

Stat. rejsestip. (Norge) 1871-73.

Exhibitions

Bergens Kunstforen. 1871-79, 1881-82, 1889; verdensudst., Wien 1873; Kunstakad., Berlin 1878, 1880, 1886; Glaspalast München 1879, 1883, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1899, 1901, 1908; Høstutst., Oslo 1890-91; Charl. Forår 1891; Bayerische Kunst und Kunstgewerbe-Ausst., Nürnberg 1896; Grosse Kunst- Ausst., Berlin 1896-99; Juryfreie Ausst., München 1911, 1913- 14.

Artworks

Udstillet i Danmark: Fattigmandens flyttedag (1889, skitse 1888, Norsk Folkemus., Oslo); Sidste solstråler; har desuden leveret ill. til Illustrert Nyhedsbl., Illustrierte Zeitung, Gartenlaube og Daheim.

Literature

Marcus Grønvold: Fra Ulrikken til Alperne, Oslo 1925 (erindr.); L. Østby: Norges billedkunst i det 19. og 20. årh., Oslo 1956, Bd. 1, 204; Norsk Kunstnerleks., Oslo 1981.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.