Rolf Graae

Weilbach information

Genealogy

Graae, Rolf Saenger, 1916-1996, arkitekt. *29.9.1916 i Kbh, ? 16.9.1996, begr. på Hell. Krgd. Forældre: Bankfuldmægtig, senere underdir. i Kjøbenhavns Handelsbank Carl G. og Elisa Saenger. ~5.8.1942 i Hell. med Herdis Alice Bechgaard, *29.6.1919 i Århus, datter af cand.mag., senere lærer Carl Marius B. og Anna Johanne Andersen.

Biography

Rolf Graae har stået for flere end 300 kirkerestaureringsarbejder foruden opførelsen af 4 nye kirker og adskillige andre bygninger i kirkeligt regi. G. er eksponent for den Klintske skole, der betoner den sunde danske arkitekturtradition. Som restaureringsarkitekt tilhører han den æstetisk- kritiske linie, hvor arkitektens beslutninger først og fremmest træffes på kunstneriske præmisser. Med over 200 orgelopgaver er G. en af det 20. århundredes mest betydningsfulde danske orgelarkitekter.

Education

Kunsthist. stud. ved Kbh. Univ. 1934-38; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1938-43. Ansættelser: Mogens Koch 1942; Kay Fisker 1944; Eiler Græbe 1945- 46; Kaare Klint 1946-48.

Travels

Adsk. rejser i Europa.

Occupations

Egen tegnestue fra 1949. Medl. af Det særlige kirkesyn; medl. af Kunstakad. udv. for kirkekunst.; medl. af best. for Selsk. for kirkelig kunst; medl. af repr.skabet og best. for Det da. Orgelselsk. siden stiftelsen 1970.

Scholarships

Akad. 1945; Undervisn.min. 1950; K.A. Larssen 1951; Neuhausens Pr. 1947.

Exhibitions

Charl. Forår 1945, 1947, 1950.

Artworks

Kirkerestaureringer: Østerlars (1950-56); Gammel Haderslev (1952-59); Billum (1955 s.m. R. Aas); Egtved (1969-71); Jesusk., Valby (1956f); Nyk. Sjæll. (1956-57); Ølgod (1961); Øster Starup (1968-69); Haraldsted (1968); Christiansk., Chr.havn (fra 1968); Frederiks K., kaldet Marmork., Kbh. (fra 1970); Nordby, Fanø (1970-71); Nylars (1971); Møgeltønder (1973-88); Bjolderup (1974-75); Skt. Nicolai, Kolding (1974-76); Rønne (1982-83); Mern (1986-88). Kirkebyggeri: Risbjerg, Kbh. (1959, s.m. Helge Schønnemann); Stengård, Gladsaxe (1963, s.m. Vilhelm Wohlert); Margrethek., Kbh. (1970, konk.proj. 1959, s.m. Vilhelm Wohlert); Skt. Jørgen, Næstved (1986, s.m. samme); endv. tilbygn. og andre bygn. i kirkeligt regi. Andre arbejder: Tilbygn. til Maribo Rådhus (1949-51, s.m. Vilhelm Wohlert); Bornholms Mus., Rønne (1951, s.m. Ejner Larsen); restaur. af slotsvandmøllen ved Brundlund Slot (restaur. 1952); indv. ombyg. af herregården Lundbygård ved Næstved (1958); Løgumkloster Refugium og Højsk. (1965, s.m. R. Aas, Karen og Ebbe Clemmensen); endv. over 200 orgler. Skriftlige arbejder: Artikler om kirkerestaur. og orgler i: Kirkebygning og teologi, 1965, 141f; Nat.mus. Arb.mark 1973 og 1989; Haderslev Stiftsbog 1976, 84f; Helsingør Stiftsbog 1987-88; Da. orgelårbog 1987-1988-1989, 1991, 9-115.

Literature

Ark.tur 1963, 145-54 (Stengård K.); Ark.tur 1965, 196-209 (Løgumkloster); Ark.tur 1973, 257-60 (Margrethek.).

Author: Ebbe Hædersdal (E.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.