Hans den ældre Gudewerdt

Weilbach information

Genealogy

Gudewerdt, Hans den ældre, ca. 1560/70-ca. 1640, snedker og billedskærer. *ca. 1560/70 formentlig i Eckernförde, ?ca. 1640 formentlig smst. ~med Wiebke NN, begr. 6.10.1641 i Eckernförde.

Biography

Hans den ældre Gudewerdt blev første generation af den produktive Eckernförder billedskærerslægt, der nåede et kunstnerisk højdepunkt i sønnen Hans den yngres værk. Hovedparten af G.s virke bestod i en omfattende produktion af profanarbejder, især prydkister, der fandt afsætning hos den slesvig- holstenske landadel. Hans arbejder har udsmykning med bibelske motiver, indfattet af beslag- og rulværkskartoucher i den nederlandske renæssances fantasifulde ornamentstil, udskåret med en rigdom af detaljer i ornamenter, figurer og staffage. At G. var ophavsmand til disse prydkister lod sig konstatere gennem identifikation af det særlige kendetegn en fløjtespillende hare der optræder både på kisterne og på den til G. arkivalsk sikrede prædikestol i Gettorf, der blev skåret 1596- 98. G.s liv og virke efter 1627, hvor han stadig nævnes som oldermand, er omgærdet med stor usikkerhed. En del værker fra den sene periode er muligvis udført i samarbejde med sønnen Hans.

Education

Formentlig udlært hos Eckernfördes førende billedskærer Ciriacus Dirkes.

Travels

Occupations

Eget værksted i Eckernförde fra 1596; oldermand i Eckernfördes snedkerlaug 1605; sidst nævnt som oldermand 1627.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prædikestol i Gettorf K. (1596-98). Tilskrivninger: Prædikestol i Karby K. (1592); samme i Sieseby K. (1592); samme i Skt. Nicolai K., Eckernförde (1605); 3 stifterstole i Esgrus K., Angeln (1607); talrige prydkister på tyske og skandinaviske slotte, bl.a. i Leipzig, Berlin, Hamburg, Slesvig, Flensborg, Amsterdam, og Sønderborg. Formentlig i samarbejde med Hans den yngre G.: Manglebrædt (1625, Mus. für Kunst und Gewerbe, Hamburg); kistefragmenter (1634, Nat.mus., Kbh.); udskåret skrin (Fr.borgmus.); prædikestol i Snøde på Langeland (1634).

Literature

J. Brinckmann i: Jahresbericht des Mus. für Kunst und Gewerbe in Hamburg, 1896; G. Brandt i: Thaulow-Mus., Kiel, Bericht 1902-03, 21-29; samme i: Die Heimat, 1905, 101-05; E. Hannover: Det da. Kunstindustrimus. Virksomhed, 1910, 35-37; W. Scheffer i: Festschrift des Kunstgewerbemus. in Flensburg, 1928; Willers Jessen: H.G. und die Eckernförde Bildschnitzerschule, 1931, 28, 51, 92-94, 122-34; Nat.mus. Vejledn., Middelalder og nyere Tid, 1938, rum 40; Fr.borgmus., kat. 1943, nr. 1655; K. Graucob i: Heimatbuch des Kreises Eckernförde, II, Eckernförde 1972; Steffen Heiberg (red.): Christian IV og Europa, 1988, nr. 965f; Holger Behling: Hans G. der Jüngere (um 1600-71), Neumünster 1990.

Author: Hanne Jönsson (Ha.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.