Hans den yngre Gudewerdt

Weilbach information

Genealogy

Gudewerdt, Hans den yngre, ca. 1593/1603-1671, snedker og billedskærer. *ca. 1593/1603 i Eckernförde, ?februar 1671, begr. 12.2.1671 i Eckernförde. Forældre: Hans den ældre G. og Wiebke NN. ~før 1639 med Christine (Nissen?), begr. 2.2.1678.

Biography

Hans den yngre Gudewerdt blev udlært i faderens værksted i Eckernförde. Allerede som nybagt svend fik han opgaver for hoffet på Gottorp Slot. Ved hyppige bestillinger på profant inventar som festportaler, kareter, møbler, udskårne dyrehoveder og malerirammer blev hoffet en konstant kilde til indtægter for G. Hovedparten af disse arbejder er nu gået tabt. G.s væsentligste indsats lå inden for kirkeinventaret. De tidligste arbejder i 1630rne prædikestolene på Langeland (Bøstrup og Stoense) præges af faderens figurrige, knudrede stil, påvirket af G. Müllers ornamentstik. I det første storværk, altertavlen i Nikolaikirke i Eckernförde, begynder den bruskbarokke ornamentik at sprænge den arkitektoniske struktur. Kulminationen finder sted i det klokkeformede epitafium for Th. Börnsen, hvor iturevne bruskornamenter omfavner de svævende friskulpturer og løfter dem mod himlen. G.s stil blev udbredt til Danmark af Lorentz Jørgensen, der formentlig 1634-43 var knyttet til værkstedet i Eckernförde.

Education

Formentlig udlært hos faderen; omtales som svend 15.11.1632.

Travels

Occupations

Optaget som mester i Eckernfördes snedkerlaug 6.1.1634; oldermand 1667.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Medarbejder 2.10.-14.11.1632 på indretn. af det nu nedrevne 'Newen Gartenhaus' ved Gottorp Slot; altertavle (1640, Nikolaik., Eckernförde); mensaplade (1641/42, smst.); altertavler i Kappeln K. (1641); i Schönkirchen K. (1653); i Dänischenhagen K. (1656, nu i Klosterk. i Preetz). Tilskrivninger: Ornamentik på gravmælet for Pogwisch-familien, Nikolaik., Eckernförde; prædikestole i Bøstrup K., Langeland (1634); i Stoense K., Langeland (1634-35); prædikestol, lydhimmel og epitafium i Sandby K., Lolland (1635); våbenskjold (1636, Mus. für Kunst und Gewerbe, Hamburg); topornament på Buchwalds gravkapel i Nikolaik., Eckernförde (1636); epitafium over Niels Hacke, Marienk., Flensborg (1648); samme over Heinrich Ripenau, Nikolaik., Eckernförde (1650-51); tilføjelser til Buchwalds gravkapel, Nikolaik., Eckernförde (efter 1651); knælestykke til Dänischenhagen (ca. 1656, nu i Klosterk., Preetz); kapeldør med dødsgenius til Gottorp Slot (Schlesw.-Holst. Landesmus.); reliefskjold med 3 stiftervåben (Klosterk., Preetz); epitafium over Thomas Börnsen, Nikolaik., Eckernförde (1661); prædikestol i Sørup K., Langeland (1663); maleriramme (ca.1655/1663-66, Schlesw.-Holst. Landesmus.); ramme om Jürgen Ovens: Blå madonna (ca. 1669-70, Slesv. Domk.). Arkivalsk sikrede arbejder (nu forsvundne): Udskårne hjorte- og harehoveder til Gottorp Slot (1647, 1648/49, 1652, 1653); brudekareter til prinsesserne Sophie Auguste, prinsesse Maria Elisabeth, Hedvig Eleonora og Magdalena Sybilla (1649, 1650, og 1654, brændt i Sth. 1696); brøndfig. til Hüttenhof (1657); udtræksbord, stole og 3 portaler til hertug Chr. Albrechts gemak på Gottorp Slot (1664); et stort antal udskårne billedrammer (1663- 70).

Literature

Rich. Haupt: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schlesw.-Holst., III, Kiel 1889; G. Brandt: H.G., 1898; samme i: Jahrb. der Hamburgischen wissenschaftl. Anstalten, XVI, 1899; C.A. Jensen: Snedkere og Billedsnidere, 1911, 100; H. Schmidt i: Zeitschr. für schlesw.-holst. Gesch., 1913, 431; C.A. Jensen: Fra Arkiv og Mus., 2. Serie, I, 1917, 72-77; H. Schmidt: Gottorffer Künstler, I, 1916, 248-50 (Quell. und Forsch. IV); A.E. Brinckmann: Barokskulptur, I, 1919, 210f; Willers Jessen: H.G. und die Eckernf. Bildschnitzerschule, 1931, 29, 94f, 134-53; K. Stork i: Zeitschr. für schlesw.holst. Gesch., 1933, 206, 215; Nat.mus. Vejledn., Middelalder og nyere Tid, 1933, rum 41; Fr.borgmus., kat. 1943, nr. 1665; C.A. Jensen i: Fortid og Nutid, 1945, 126; Danm. K., Maribo Amt, 1948-51, 121, 488, 491, 611; E. Redlefsen i: Nordelbingen 28/29, 1960, 90-107; K. Graucob i: Heimatbuch des Kreises Eckernförde, II, Eckernförde 1972; Povl Eller i: Da. kunsthist., 2, 1973; J. Rasmussen (red.): Barockplastik in Norddeutschland, Hamburg 1977; H. Behling: H.G.d.J. (um 1600-1671), Bildschnitzer zu Eckernförde, Neumünster 1990.

Author: Hanne Jönsson (Ha.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.