Leonard Gyllenborg

Weilbach information

Genealogy

Gyllenborg, Leonard Emil, *1913, maler, mosaikkunstner og billedhugger. *31.8.1913 i Brønshøj, Kbh. Forældre: Skomager Frants Siegfred Emil G. og Edith Davidsson. ~1 med Elsa Broe,* 14.3.1910 i Kbh., ? 30.4.1980. ~2° 16.9.1950 i Hvidovre med Bodil Jensen, *18.3.1920 i Kbh., datter af fuldmægtig Valdemar J. og NN.

Biography

Leonard Gyllenborg begyndte som maler i en stil, der med sit kubistiske islæt og forenklede formsprog syntes beslægtet med De Fire, dvs. Vilh. Lundstrøm, Svend Johansen, Karl Larsen og Axel Salto. Mange billeder var natur- og modelstudier eller opstillinger, ofte med musikinstrumenter, malet i olie eller akvarel. Lige som sin lærer Karl Larsen kom G. til at interessere sig for stenmosaik, en teknik, han har arbejdet med siden 1940rne, inspireret af datidens danske mosaikkunst. I løbet af 50erne, hvor G. bosatte sig i Halland, blev den svenske natur en væsentlig inspirationskilde til mosaikarbejderne, og i tidens løb har G. udført en række mosaikudsmykninger til offentlige bygninger i Halland. Han er særligt kendt for billeder, der tager udgangspunkt i hallandske folkesagn og for sine ofte ukonventionelle, bibelske motiver. G. har endvidere arbejdet med keramik og linoliumssnit, udført nogle exlibris samt en række skulpturer, bl.a. i træ og messing.

Education

Fr.berg Tekn. Sk. 1928; Karl Larsens malersk. 1928- 30.

Travels

Tyskland 1931, 1967; Frankrig 1931; Sverige 1932; adsk. kortere ophold i Sverige fra 1948; bosat i Falkenberg, Halland fra ca. 1955.

Occupations

Lærer i maleri på Katrineberg Folkhögsk. en årrække.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1939, 1941; Akad. 1942; Falkenberg Komm. Kulturpris 1973.

Exhibitions

Charl. Forår 1932-33, 1939; KE 1934-40; Koloristerne 1937; Kulingen 1943-44, 1946. Separatudstillinger: Clausens Kunsthdl., Kbh. 1938 (s.m. Svend Weisberg); smst. 1938; Alfred Andersens Kunsthdl., Kbh. 1939; Fire malere, smst. 1941 (s.m. Anker Landberg, Leif Ryberg og Jørgen Wiberg); smst. 1942 (s.m. Claus Holberg); Kbh., 1944; Birchs Kunsthdl., Kbh. 1950; Noa-Noa, Kbh. 1955; Athenæums Kunsthdl., Kbh. 1957; Strängnäs Konstfören., Sverige 1957; Kunstkælderen, Admiralg. 20, Kbh. 1958; Stadshuset i Falkenberg 1960; Varbergs Mus., Sverige 1963 (retrosp. udst.); Falkenbergs Kunstfestival, 1975; Kuben, Falkenberg, 1980.

Artworks

Læsende malere (1936); Cellospiller (1937); Violin på stol (1937); Exlibris til redaktør P. Lindholt (rad., 1941, Fr.havn Kunstmus.); Aftensporvognen (udst. 1942); Portræt af frk. Hanne Louise (mosaik, udst. 1950); Solstrejf, Påsatorpet (mosaik, udst. 1955); Sjörå (udst. 1958); Chr. IV (skulp. i messing og kobberskrot, 1975, Falkenberg Komm.). Udsmykninger: Grännakungen (mosaik, 1956, Gränna Mus., Sverige); Børnene i Norden (mosaik, 1956, Hedtoftsminde, Sejs, Silkeborg, ombyg.); Golgata (mosaik, beg. af 1960erne, Vessige K., Sverige); Petrus og Johannes (som ovenst., Sdr. Hestra K., smst.); Bjergprædiken (som ovenst., Oskar Fredriks K., Göteborg); Jon i Slätthult (mosaik, ca. 1980, Föreningsbanken, Falkenberg).

Literature

Berl. Tid. 20.10.1950 (Jan Zibrandtsen); Land og Folk 20.3.1950 (Otto Gelsted); Dag. Nyh. 24.3.1955 (Jan Zibrandtsen); Aften-Posten 22.3.1956; Berl. Tid. 6.3.1966 (interv.); Hallands Nyheter 21.12.1973.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.