Niels Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Niels, 1880-1946, maler. *22.6.1880 i Nørre Vornæs, Tåsinge, ?17.2.1946 på Turø, begr. smst. Forældre: Murerm. Hans H. og Johanne Nielsen. ~2.6.1908 i Vejle med Anna Kiær, *22.5.1881 i Svendborg, ?4.12.1972 smst., datter af tandlæge Marinus Peter Jensen K. og Ida Wiggers.

Biography

Niels Hansens kunst viste tidligt tilknytning til fransk kunst, specielt impressionismen, i motivvalget og betoningen af lyset. Venskabet med de norske malere Ludvig Karsten og Henrik Lund, begge bosat i Danmark nogle år efter ca. 1900, var af betydning. Karstens stærke kolorit og frimodige penselføring og Lunds syn på farven som det overordnede påvirkede H. varigt. Hans værker er præget af teknisk kunnen og sikker kolorit. Den summariske malemåde gav nogle af hans billeder et moderne anstrøg, selvom modernismen ikke interesserede H., der var optaget af livet her og nu og afbildede sine nærmeste omgivelser. Stærkest står hans rammende, ikke udleverende menneskeskildringer, hvor den afbildede karakteriseres af sine omgivelser. Efter at have bosat sig på Turø i 1921 suppleredes motivkredsen med landskaber, havnepartier og mariner. H.s landskabsbilleder blev med årene lyriske og sarte i farven, men i marinebilledernes stormoppiskede hav og hvirvlende skyer fastholdt H. en farvestyrke og et stærkt virkende lys, som udtrykte hans temperamentsfulde kunstnerpersonlighed.

Education

I malerlære i Svendborg 1894; svend 1898; Zahrtmanns Sk. vinteren 1899-1900.

Travels

Paris 1909; Holland 1930.

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1911; Akad. 1911, 1915; Eckersberg Med. 1921; Rundskuedagens Studielegat 1924; Ancker 1929.

Exhibitions

Charl. Forår 1904-10, 1919-44; De afviste fra Charl.borg 1905; Landsudst., Århus 1909; Den frie Udst. 1909, 1911-14; Ung da. Kunst, Kbh. 1910; 6 Malere, Kunstforen., Kbh. 1913; Glaspalast, München 1913; Grønningen 1915, 1921; KE 1919; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Nord. Konst, Göteborg 1923; Da. målarkonst, Helsingfors 1928; Charl. Eft. 1928, 1941; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Fyens Forum 1936, 1940; da. udst., Bukarest 1936-37; da. udst., Beograd 1937; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Forårsudst., Odense 1942; Den da. Kunstudst., Oslo 1946; Nyere da. malerkunst, Fyns Kunstmus. 1952; Storm og stille, Orlogsmus. Valdemars Slot 1980; Hav og fjord, Konservesgården, Fåborg 1983; Grønningen, de tidlige år, Glyptoteket 1990. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1913, 1917, 1924, 1926-27; Kunstforen., Kbh. 1916, 1933; Industripalæet, Odense 1926; Kunsthallen, Kbh. 1934; Fyns Kunstudst.bygn. 1946 (mindeudst.); Kunstudst.bygn., Svendborg 1965, 1980 (mindeudst.).

Artworks

Interiør med figurer (1909, Faaborg Mus.); Lorry Feilberg (1910, smst.); Frokostbord (1911, smst.); Nature morte med lyserød pelargonie (1911, Storstrøms Kunstmus.); Tulipaner (1913, Faaborg Mus.); Landskab ved Svendborg (1914, smst.); Niels Fischer (1917, Stat. Mus. for Kunst); Høstbillede (1919, Fyns Kunstmus.); arkitekten Carl Petersen (Eckersberg Med. 1921, Stat. Mus. for Kunst); kunsthistoriker, maleren Karl Madsen (1924, Aarhus Kunstmus.); Indefrosne skibe, Thurø Bund (1924, Ribe Kunstmus.); Marie Henriques (1925, Randers Kunstmus.); Vinter ved Øresund (1928, Storstrøms Kunstmus.); Agnete og Havmanden (1930, Fyns Kunstmus.); Maleren Kirsten Kjær (1930, smst.); Morild. Nordsøen (1931, smst.); Sommer, portræt af fru Telmányi (1936, Aarhus Kunstmus.); Amtmand Kofoed (1936, Svendborg Rådhus); Marine med sejlskib (1942); vægdek., Odense Rådhus (fresko, 1937, nedt. 1942 og overf. på lærred); endv. dek. arb. bl.a. i Svendborg Krematorium og enkelte litografier; værker i Kobberstiksaml., Teatermus., Ateneum, Helsingfors.

Literature

Pol. 30.3.1907 (interv.); 29.4.1913 (N. Lützhøft); 22.3.1914 (interv.); 4.11.1924 (A. Winding); 9.11.1924 (V. Wanscher); 18.2.1946 (nekr.); 19.2.1946 (nekr.); 10.10.1946 (W. Schwartz); Berl. Tid. 10.2.1917 (Th. Oppermann); 18.2.1946 (nekr.); B.T. 10.10.1946 (Leo Estvad); Fyens Stiftstid. 18.2.1946 (nekr.); Soc.dem. 18.2.1946 (Pr. Wilmann); Fyens Soc.dem. 6.3.1960; Fyns Amts Avis 3.7.1991; Chr. Engelstoft i: Tilskueren, 1910 II, 131f; Leo Swane: Faaborg Mus., 1932; H. Madsen: Den fynske Malerkunst, 1935, 84-87; Chr. Rimestad: N.H., 1937; K. Pontoppidan i: Danmark, 1942, 463-68; Ole Vinding: Maleren N.H., 1946; S. Danneskjold-Samsøe: I kunstens tjeneste, 1953, 106, 109; Jesper Ewald: N.H. Et portræt, 1953; H. Madsen i: Kunst 7, 1955, 207; Ole Vinding, Niels Th. Mortensen m.fl.: Germinalen, en kunstnergruppe og dens miljø; 1964, 11-16; P. Lübecker i: Gutenberghus Årsskr., 1966, 12; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; L. Gottlieb, F. Friborg, H. Abildgaard: Grønningen, de tidlige år, 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.