Erik Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Erik, *1927, arkitekt. *13.5.1927 i Ribe. Forældre: Ark. Joh. Chr. Axel H. og Ane Katrine Nielsen Esbjerg. ~3.3.1962 i Göteborg med Inger Anna Margareta Ekström, *17.2.1932 i Örgryte, Göteborg län, Sverige, datter af ingeniør Torsten Erland E. og Dagmar Sofia Olsson.

Biography

Erik Hansen fattede tidligt i sin studietid en speciel interesse for bygningsarkæologien. Gennem årene har han deltaget i adskillige bygningsundersøgelser og opmålinger i Danmark, i Grækenland og andre steder i udlandet og herigennem udviklet og forfinet et særligt talent for dette arbejdsfelt. Som opmåler og bygningsarkæolog har H. fortsat den linie, som lagdes af arkitekterne Povl Baumann, Kaj Gottlob, Hans Henrik Engqvist og Ejnar Dyggve i 1920rne, 30rne og 40rne. Karakteristisk for H. er den gennemførte systematik og den metodiske afklaring i de billedlige fremstillinger af undersøgte bygninger og bygningslevn. H.s grafisk meget forfinede tegneteknik har skaffet ham international anerkendelse. Den bygningsarkæologiske arbejdsmetode ser H. som et redskab til at uddybe kendskabet, forståelsen, følsomheden og interessen for restaureringsobjektet. Dette vil ofte indebære, at så lidt som muligt ændres eller fjernes fra en bygning under restaureringen, dog under stadig hensyntagen til den arkitektoniske og kunstneriske helhed. H. har som lærer videreformidlet sin viden med smittende engagement og har haft stor betydning for sine elever.

Education

Stud., Ribe Katedralsk. 1945; tømrerlære i Ribe 1945-46; matematikstud., Kbh. Univ. 1946-47; Kunstakad. Kbh., ark.sk. (Mogens Koch) 1947-53 uden afg.; stud. kunsthist. og arkæologi 1953-54. Ansættelser: Bygn.mus. Gl. Bergen, Norge; redaktionen af Danm. K.; Nat.mus. herregårdsundersøgelser.

Travels

Italien 1953-54 og senere; Grækenland 1954-59 og senere; Afghanistan 1964-65, 1970; Cambodia 1968-69; Sudan 1972; Tyrkiet 1972 og senere; Korea 1985.

Occupations

Ark. ved École franaise d'Athènes 1954-59; videnskabelig ass. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk., afd. for restaur. 1959-63; lektor i bygn.arkæol. smst. fra 1963; samme i afd. for nord. ark.hist og opmål. smst. fra 1983; samme i lab. for bygn.arkæol. fra 1992; ark.opg. for Unesco i Afghanistan 1964- 65, 1970; i Cambodia 1968-69; i Sudan 1972.

Scholarships

Italiensk statsstip. 1953-54; Eckersberg Med. 1977; Prix Mendel fra Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres.

Exhibitions

Artworks

Restaur. af Choridernes portal ved Fredagsmoskeen i Herat, Afghanistan (1964-65); af eget hus i Wildersg., Chr.havn (1970-74); af Marmorbroen med pav. (1977-82, fra 1985). Skriftlige arbejder: Les abord du Trésor de Siphnos à Delphes i: Bull. de Correspondance Hellénique 84, 1960, 387-433; La "Piazza d'Oro" e la sua cupola, i: Analecta Romana, Supplementum I, 1960; s.m. Mette Pihler: Lægeforeningens boliger på Østerbro, 1971; s.m. Georges Daux og M.-Ch. Hellmann: Le Trésor de Siphnos i: Fouilles de Delphes, tome II, 1987.

Literature

Kjeld de Fine Licht: Måle og tegne, 1993.

Author: Ebbe Hædersdal (E.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.