Gunnar Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Gunnar, 1893-1945, maler og billedhugger. *10.10.1893 på Fr.berg, ?25.10.1945 i Kbh., urne smst. (Bispebjerg Kgrd.). Som billedh. Gunnar Lindhardt. Forældre: Snedkerm. Lauritz Peter H. og Mathine Ane Hansen. ~30.10.1942 med maler Karla Edith Marion Brock (se Heerup, Marion), *2.5.1911 i Stettin, datter af sagfører Walther B. og Käthe Kalisky.

Biography

Gunnar Hansen udførte først en række monumentale, religiøse figurkompositioner, men med årene blev hans malerier mindre teoretiske og afløst af naturalistiske portrætter og landskaber. Inden for figurmaleriet gennemgik han en udvikling fra det tunge og mørke til det lyse og mere koloristisk lette. I flere år levede H. tilbagetrukket i Jylland, hvor han især i de hjemlige landskaber fra Mønsted viste en fortrolighed med naturen, der resulterede i en både samvittighedsfuld og dekorativ gengivelse af virkeligheden. I sine grafiske arbejder gav han samtidig udtryk for et socialt engagement. Som billedhugger kaldte H. sig Gunnar Lindhardt og udførte fra slutningen af 1930rne en række portrætbuster.

Education

Malersv.; Tekn. Sk. 1908-14; opt. på Kunstakad. Kbh., forsk. for malere, jan. 1915.

Travels

Tyskland 1913-14, 1923-29; Holland og Tyskland 1928- 29.

Occupations

Anmelder ved Arbejderbladet 1921-22; medudgiver af kunstbladet Buen 1925-26.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1923; Akad. 1924.

Exhibitions

KE 1919-25, 1929, 1931, 1932-35; Charl. Forår 1927, 1934-41, 1943, 1946, 1949; medl. af Der Sturm fra 1923 og derefter deltagelse i flere udst. i udlandet; Bygge- og Boligudst., Forum 1929; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41. Separatudstilling: Binger, Kbh. 1932.

Artworks

Maleri: Kristus helbreder den blindfødte (udst. 1924); Kristus vasker disciplenes fødder (altertavle, udst. 1927); Uvejret (udst. 1932); Gammel kone med hovedtørklæde (1932, Storstrøms Kunstmus.); Gården under bakken (udst. 1932); Bakke med graner (udst. 1932); Landskab i april, Mønsted (udst. 1932, Vanløse Sk.); Liggende model (udst. 1932); Sandheden går forbi (udst. 1937); Getsemane (udst. 1937); Portræt af pastor Einer Andersen, Ålestrup (udst. 1940). Skulptur: Kirsten (buste, udst. 1939); Isaac Grünewald (monumentalbuste). Grafik: Træsnit, bl.a. Husvilde; Gårdsangerne; Trotzki (alle udst. 1929); har endv. arbejdet med keramik (1941-45).

Literature

Berl. Tid. 4.3.1932 (K. Flor); B.T. 8.3.1932 (O.V. Borch); Soc.dem. 12.3.1932.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.