Hans Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Henning Hans Christian, 1899-1958, arkitekt. *19.8.1899 i Avedøre, ?8.8.1958. Forældre: Mælkeforpagter, senere galanterihdl. Niels Chr. H. og Ellen Christine Rasmussen. ~3.9.1927 på Fr.berg med Kirsten Groth-Hansen, *17.9.1903 i Lyngby, ?21.9.1967 på Fr.berg, datter af tømmerhdl. Georg G.-H. og Henny Klenow.

Biography

Hans Hansen, kaldet Pipperup, blev som ung ven med PH, som han stod nær i holdning, humor og handling. Sammen med Mogens Voltelen satte H. drager op fra Tivolis koncertsals tag for at reklamere for PH-lampen. Det var strengt ulovligt. H. var i de unge år rentegner af PHs skitser til de berømte lamper, idet H. var en glimrende tegner og maler. PH var også med ved de første skitseringer til KB-Hallen, men på grund af kommunalbestyrelsens protester mod denne, trak han sig, men insisterede på, at H. udarbejdede det endelige projekt, som blev opført. Hallen er dog oplyst af PH lamper. Den sociale forståelse var stor, og på Snedkermestrenes udstilling i 1929 havde H. sammen med Viggo Sten Møller tegnet enkle og funktionelle møbler til den toværelsers lejlighed. Tidens tekniske fremskridt som altaner og nedstyrtningsskakter blev ofte modsvaret af små lejlighedsstørrelser, men bebyggelsen i Godthåbsvænge havde store lejligheder med rummelige stuer, store vinduesarealer og altaner, trukket halvt ind i husblokken, så der blev skabt læ. H. var en forkæmper for farvernes anvendelse i arkitekturen, og KB-Hallens forskellige trænings- og opvisningssale under de store betonbuer er præget af en uortodoks og stærk farveholdning. Også 4. Maj-kollegiet på Frederiksberg er et robust anlæg i træ, tegl og med stærke farver. H. var funktionalist, tilhørende den internationale retning, der hyldede den hvidmalede jernbeton. Staunings villa er et funkishus, men bygget tradionelt, dog med stålvinduer og kobbertag. Men General Motors Bilsamlefabrik er helt i tidens hvide stil med firkantede og runde former, flade tage og kæmpestore vinduesarealer i stålrammer.

Education

Præliminæreks.; i tømrerlære; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1917, forsk. for ark. 2 semestre, 1. bygn.kl. 1920-21, lille guldmed. 1927 (omdann. af Trekroner Fort til Navigationssk.). Ansættelser: Hos Gotfred Tvede 1920-22; hos Carl Petersen, Aage Rafn, Anton Rosen 1924-27.

Travels

Frankrig, Italien 1927; senere kortere rejser til England, Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig.

Occupations

Medarb. hos Poul Henningsen; egen tegnestue fra 1930. Kond. på Polytekn. Læreanstalt 1928-30; medl. af kom. for KE 1942; medl. af Modstandsbevægelsens kunstn. udv. 1945; medarb. ved Kritisk Revy; samme ved LP-Nyt.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1923-25; Akad. 1926, 1929; Zach. Jacobsen 1927; Bissen 1936 (s.m. Alvar Lauritzen).

Exhibitions

Charl. Forår 1924-29, 1940; verdensudst., Paris 1925; Bygge- og Boligudst., Forum 1929; Snedkerm. Udst., Kbh. 1929.

Artworks

Ombygn. af Nr. Voldg. 16, Kbh. (1932, pr.); Th. Staunings æresbolig, Valeursv. 6, Hell. (1934, pr.); Hagens Allé 45 (1934); beboelsesejd. Godthåbsvænge, Godthåbsv. 140-42 (1934-35, pr., s.m. Alvar Lauritzen); Kratvænget 8, Ordrup (1937); KB-Hallen, Peter Bangsv. 147, Fr.berg (1937-38, pr., s.m. ing. Chr. Ostenfeldt); adm.bygn. for Dyrups Farvefabr., Gladsaxev. 300 (1940); General Motors bygn.anlæg, Aldersrog. 20, Kbh. (1940-42, s.m. ing. S. Friis-Jespersen); udviklingsplan for Tivoli indtil 1975 (1945, s.m. G.N. Brandt og PH); 4. Maj Koll., Bredeg. 13, Fr.berg (1949-51); Tivolis Koncertsal, Tietgensg., Kbh. 1954-56, s.m. Frits Schlegel); Frihedsmus., Churchillparken, Kbh. (1956-57). Arkitekt på udstillinger: Sundhedsudst., Forum (1939); Da. Kunsthåndværk og -industri, Sth. (1942); Frihedsrådets udst. i Kbh., Sth. og Göteborg (1945); desuden møbler, sølv og andet kunsthåndværk.

Literature

Kliken I, 1923-24, 52-54, 79f, 87-90, 97-103, 197-202; Kritisk Revy, 1928, I, 32-34; Pol. 9.7.1930 (kronik); Ark. U. 1930, 184f (pav. i Tivoli), 201-04 (møbler); 1932, 53-56 (PH-lampen udst.); 1936, 186 (Kastrup Lufthavn); 1939, till., 9 (Sundhedsudst.); Ark. M. 1935, 31, 45 (villaer i Gent.); 1936, 23-28 (Godthåbsvænge), 34-37 (Staunings villa), 221-26 (KB); 1938, 13 (villa i Ordrup Krat); Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1939, 80f (Sundhedsudst., Forum); Steen Eiler Rasmussen: Nord. Baukunst 1940, 155-57; Hans Erling Langkilde i: Da. Byggesæt, 1942, 239; A5, II, nr. 6, 1943-44, 3-7, 26; Viggo Sten Møller: Da. Møbelkunst, Kbh. Snedkerlaugs Møbeludst. 1927-51, 1951; Jørgen Sestoft: Arbejdets Bygn. (Danm. Ark.) 1979; Poul Hammerich: Lysmageren, 1986.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.