Ole Peter Hansen Balling

Weilbach information

Genealogy

Hansen Balling, Ole Peter, 1823-1906, maler. *13.4.1823 i Christiania (Oslo), ?1.5.1906 smst. Antog både faderens og stedfaderens, skomagersvend Jørgen Ballings navn 1848. Forældre: Skomagerm. Johan Frederik Hansen og Karen Poulsdatter. ~1° 23.4.1852 i Danmark med Marie Rantzau, ?1854. ~2° 27.6.1857 i N.Y., USA med Christine Zündorff.

Biography

Ole Peter Hansen Balling fik med sin militære baggrund adgang til hærledere både i Danmark og USA, og derigennem mulighed for at male portrætter og tage skitser i slagmarken. Hans kendteste værk er Heroes of the Republic, som var baseret på egne observationer i den amerikanske borgerkrig. Selv om H.B.s malemåde var konventionel, havde han sans for at fange et livfuldt udtryk hos sine modeller. Han beskæftigede sig også med genre- og dyrmaleri, men ernærede sig især som dekorationsmaler og fotografisk retouchør (bl.a. hos Gurney i N.Y.).

Education

Elev af Ferdinand Gjøs; i lære som maler og dekorationsmaler hos den danskfødte Jakob Emilius Wunderlich i Christiania; svend 1841; Kunstakad., Berlin 1843-45; Kunstakad. Kbh. 1846-48, indst. sig efterår 1853 til lille sølvmed. men fik den ikke tilkendt; malede efter model hos Thomas Couture i Paris i foråret 1854.

Travels

Danm. 1841-42, 1846-50 (da. indfødsret), 1853-55, 1855-56, 1879; Tyskland (Bremen, Berlin, München) 1842-45, 1854, 1879; Frankrig (Paris og Barbizon) 1854; bosat i USA (især N.Y.) 1856-74, 1879-80; talrige besøg i Norge og ophold der 1874-79; Mexico 1881-90; retur til Norge i 1890 og bosat der til sin død, bortset fra besøg i N.Y. 1895-96.

Occupations

Fotografisk atelier i N.Y. 1859-61. Frivillig i Treårskrigen 1848-50, premierløjtnant; frivillig i den amerikanske borgerkrig for Nordstaterne 1861-63, oberstløjtnant; mexikansk konsul i Christiania fra 1890.

Scholarships

US Medal of Honor; Den da. med. for Fædrelandskærlighed.

Exhibitions

Charl. Forår 1852-55, 1877-78; Nat. Acad. of Design, N.Y., 1863, 1865, 1871, 1873, 1880; Pennsylvania Acad. of Fine Arts 1866-67; verdensudst., Chicago 1893. Separatudstillinger: Central, Christiania 1894- 95.

Artworks

Oberstløjtnant Hans Helgesen (udst. 1852, Jægerspris, litogr. af Tegner og Kittendorf, kopi ved A. Dorph på Fr.borg); En kavallerifægtning på Chausséen, der fører til Rendsborg, den 28.7.1850 (ca. 1852, for grev Moltke, Bregentved, udst. 1853); Kong Eriks drab på Slien (ca. 1852, til grev Frijs til Frijsenborg, udst. 1854); En lille angst, to piger læser et brev (1854, Jægerspris); Motiv fra Bregentved (tegn., 1854, Kobberstiksaml.); Portrait of John Brown (1859, Nat. Portrait Gal., Washington, D.C.); General U.S. Grant in the Trenches before Vicksburg (1865); Heroes of the Republic (1865, Nat. Mus. of American Hist., Washington, D.C., chromolitograferet); panoramaer med motiv fra John Bunyan: The Pilgrim's Progress (ca. 1867); altertavle til Our Savior's Norwegian Lutheran Church i Brooklyn (1872, nu i Vesterheim, the Norwegian-American Mus., Decorah, Iowa); portrætgalleri af norske militærfolk (fra 1874, Marinemus., Horten); tidl. i Johan Hansens saml. Litterære arbejder: Nogle erindringer af gamle Balling fra hans bedste tid i Amerika, Christiania 1901; Erindringer fra et langt liv, Christiania, 1905.

Literature

C.J. Anker: Norske frivillige i de da. forsvarskrige fra 1848-50 og i 1864, Kristiania 1887, 9; Danske i Amerika, Minneapolis, I (1) 1908, 350f; P.S. Vig: Da. i kamp i og for Amerika fra ca. 1640 til 1865, Omaha, Nebraska 1917, 210; Pers.hist. Tidsskr. 10. rk. II, 1935, 216; Carl Roos i: Haderslev-Samf. Aarsskr., 1943, 8f; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treårskrigen, 1952; Maria Naylor (red.): The Nat. Acad. of Design Exhib. Record, 1861-1900, N.Y. 1973, 28; Rune Skovmand (red.): Jægerspris, 1974, 151; Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982; R. Lewis Wright: Artists in Virginia before 1900, Charlottesville 1983, 4f; Marion Nelson (red.): Norway in America, Decorah, Iowa 1989, 52, 53, 81.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.