Peiter Hartmann

Biography

Peiter Hartmanns baggrund er ukendt, og det vides ikke, om han, som foreslået af Otto Andrup, er identisk med den Peter Maler, der 1601 arbejdede for kongen på Frederiksborg. H. er dog sandsynligvis identisk med den Petter Harmand, der i 1596 bistod maleren Peter de Meyer d.æ. med udsmykningen af den store sal på Kronborg, hvor de både renoverede og udførte ny arbejder. H.s kongeportrætter på Malmö Rådhus har Hans Kniepers kongetapeter på Kronborg som forlæg. Billederne til altertavlen i Skt. Petri Kirke er ganske habilt udført efter kobberstukne forlæg. Ifølge kontrakten skulle H. have 750 Dl. for dette arbejde, men han havde herudover store udlæg til bladguld, sølv og farver og undskyldte i et brev til byens magistrat sin optræden og fik en slutudbetaling på 1487 Mk. samt hædersdragter til sine sønner. H. stafferede også Malmös våben over Sønderport. I 1618 anklagede lensmanden på Malmöhus, Tage Thott, ham for med urette at have taget en guldske og et flamsk tæppe i pant, og han måtte tilbagelevere disse genstande.

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.