Marion Heerup

Weilbach information

Genealogy

Heerup, Karla Marion Edith, 1911-1997, maler. *2.5.1911 i Stettin, ?5.8.1997. Forældre: Advokat Walther Brock og Käthe Kalisky. ~1° 1938 med Erik Saxtorph. Ægteskabet opl. 1941. ~2° 30.10.1942 med maleren, billedh. Gunnar Hansen, *10.10.1893 på Fr.berg, ?25.10.1945 i Kbh., søn af snedkerm. Lauritz Peter H. og Mathine Ane Hansen. ~3° 17.12.1958 i Kbh. med maleren, billedh. Henry Heerup, *4.11.1907 på Fr.berg, ?30.5.1993 i Kbh., søn af possementmager og manufaktur-forretn.best. Sera (Sara) Lolia Anna H.

Biography

Marion Heerup blev født i Tyskland. Hun flygtede på grund af nazismen til Danmark i 1938 og er blevet dansk statsborger. Hun er uddannet som konservator i Berlin og København og har bl.a. arbejdet med konservering af kirkeinventar på Nationalmuseet i København. Til sine såkaldte "relief-malerier", hvor motivet udfolder sig tredimentionalt fra en flad baggrund, anvender H. mange materialer, stof, grene, blomster og andet. Inspirationen til motiverne er hentet fra myter, eventyr og drømme, og metamorfoser er et tilbagevendende tema.

Education

Udd. som konservator i Berlin og Kbh.

Travels

Til Danm. 1938; Sverige 1943-45.

Occupations

Konservator ved Nationalmus., Kbh.

Scholarships

Exhibitions

Den åbne, 1979-81, 1983-84; Forfattere på flugt, Det kgl. Bibl. 1986-87. Separatudstillinger: Gal. Gl. Strand, Kbh. 1964, 1968, 1984; Aarhus Permanente 1964; Gal. Olsen, Fr.cia, 1968 (s.m. Henry Heerup); Gal., Nyk. F., 1970 (s.m. samme); Rødovre Komm. Hovedbibl. 1970 (s.m. samme); Taastrup Kulturcenter 1973, 1980 (s.m. samme); Gal. Fuglen 777, Rudkøbing, 1974 (s.m. samme og Olaf Skov); Athenæum 1974; Gal. Pierre, Fruens Bøge 1975, 1976, 1977; Jonstrupvang 1978, 1982 (s.m. Henry Heerup): Randers Kulturcentrum 1978 (s.m. samme, Svend Engelmann og Lone Plaetner Frederiksen); Da. Centralbibl. for Sydslesvig 1978 (s.m. Henry Heerup); Toldboden, Kerteminde, 1981 (s.m. samme); J+B Gal., Kbh. 1981 (s.m. samme); Brantebjerg Gal., Nyk. S., 1982 (s.m. samme); Gal. Helth, Kbh. 1990 (s.m. samme): Gal. Leif Jensen, Valby, 1992 (s.m. samme).

Artworks

Kat, stenhoved og gyldenris (udst. 1964); Efterår (udst. 1968); Ophelia (udst. 1973); Frådighedens dæmoner (udst. 1974); Urtidsfantasi (udst. 1974); Menneskefiskeren (udst. 1976); Trøst i naturen (udst. 1980); Vejen til friheden (udst. 1980); Sammenbrud og overlevelse i forvandlingen til fisk; Døende fisk forvandles til fuglemenneske; Mennesket kaster sin fugleham (udst. 1980); Søgende øjne i labyrint (udst. 1982); Nattedrømme som overlevelse gennem forvandling (udst. 1990)

Literature

Berl. Aften 10.10.1964; Sigurd Rambusch (red.): Rødovre 1901-76, 1978; Berl. Tid. 8.1.1982; Willy Dæhnhardt og Birgit S. Nielsen (red.): På flugt fra nazismen, 1986 (ty. udg. 1988).

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.