Helsingørmesteren

Weilbach information

Genealogy

Helsingørmesteren, aktiv o. 1480-1490, kalkmaler.

Biography

Helsingørmesterens hovedværk er hvælvdekorationerne i karmelitterklosterkirken i Helsingør med bl.a. et malet krucifiks i korets østkappe flankeret af våben for Poul Laxmand, lensmand på Krogen 1482-1502, og en Kristuscyklus med betonet Passion i søndre sideskibs hvælv, stiftet af kaperkaptajnen Hans Pothorst, ?ca.1490. Malerierne er endnu præget af en tidlig, kraftig restaurering, men karakterfulde masker i kappefligene tyder på en oprindelig høj kvalitet i tegning og modellering. De skånske udsmykninger er kun svagt og fragmentarisk bevaret, men ornamentikken med f.eks. hjerteformede blade og skabelonmønstre samt den svungne tegning af Jesu korsglorie binder tydeligt udsmykningerne sammen. Stilen vidner om nederlandsk sengotik med den knækkede foldetegning, men kan godt være formidlet via Tyskland, hvor kraftfulde fysiognomier er karakteristiske for 1400-tallets senere årtier. Tidstypiske er også ornamentikkens blomsterkalke, som kendes fra mange sengotiske udsmykninger.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Udsmykning i Skt. Marie K., Helsingør. I Skåne: Udsmykninger i Munka-Ljungby K.; Raus K.

Literature

Francis Beckett: Danm. Kunst, II, 1926; Danm. K., Fr.borg Amt, I, 1965; Niels Haastrup i: Bogvennen, 1982, 87-104; A Cat. of Wallpaintings in Medieval Denm. IV, 1982; Jenny Flensborg, Niels Haastrup i: Da. kalkmalerier, 1475- 1500, 1991, 112-19.

Author: Søren Kaspersen (S.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.