Hans Hempel

Weilbach information

Genealogy

Hempel, Hans Peter Vilhelm, 1888-1963, maler og billedhugger. *30.3.1888 i Kbh., ?4.11.1963 smst. (begr. på Hylleholt Kgrd.). Forældre: Farveriarbejder, senere sygekassefuldmægtig Laurids Andreas H. og Josephine Cecilie Hansdatter Skov. ~1° 26.9.1914 i Kbh. med kontorfuldmægtig, medl. af Kbh.s Borgerrepræsentation Inger Margrethe Therkelsen, *5.12.1890 i Kbh., ?8.4.1947 smst., datter af cand.polyt. og cand.jur., senere belysningsdir. Anders T. og Anna Emilie Conradt Ekeroth. Ægteskabet opl. ~2° 23.6.1925 i Roskilde med maleren Ghita Johanne Ring, *5.1.1899 i Vinderød, ?24.3.1948 på et skib til Brasilien, datter af maleren Laurits Andersen R. og Sigrid Kähler. ~3° 2.6.1949 i Søllerød med Aase Kayser, *26.3.1896 i Kbh. ?4.1.1984 på Fr.berg.

Biography

Hans Hempel har især malet landskaber med et bredt anlagt, koloristisk betonet formsprog i tvangfri tilknytning til naturen. I midten af 1930rne slog han sig ned på Bornholm, hvor hans klart opbyggede billeder fik stærke, lyse farver, som gengiver øens karakteristiske natur og stemning. Bedst er han dog, hvor han maler i køligere toner, som i nogle gråvejrsbilleder. I sine figurbilleder søgte han en dekorativ forenkling og helhed i billedet, formentlig et resultat af samarbejdet med Joakim Skovgaard. Efter 1940 gjorde en mere abstrakt tendens sig gældende hos ham.

Education

Malersv.; forb. til Akad. hos tegnelærer A.P. Rasmussen og i Asnæs malersk.; Kunstakad. Kbh. 1910-14.

Travels

Tyskland 1912-13; Norge og Sverige 1914, 1918-19; Østrig 1922; Frankrig og Holland 1925; Italien 1921, 1923-24, 1931 (Arezzo).

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1912; P.A. Schou 1945.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1912 (som Vilh. H.); Charl. Forår 1915, 1925, 1927-28; KE 1915, 1929-30; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1918; Kunsthallen, Kbh. 1935; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1936, 1938; Alfr. Andersens Kunsthdl., Kbh. 1940; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1945.

Artworks

Maleri: Opstilling (1915); Maleren Poul S. Christiansen ved arbejdet i Settignano (1921); Enghaveplads med grønne træer (udst. 1935); Den grå kjole (kvindeportræt, udst. 1935); Vinteraften i sne (udst. 1935); Kystvejen, gråvejr (udst. 1938); har endv. udst. en lang række landskabsakvareller fra Bornholm. Skulptur: Ole Ring (buste, bronze 1925); Hanne (1928); Maleren L.A. Ring (buste, sten 1930). Udsmykninger: Bryllupssalen på Kbh. Rådhus (1929-33, medhjælper hos Joakim Skovgaard); De fire generationer (1933-34, vægmal., fresko, Næstved Krematorium).

Literature

Dag. Nyh. 10.1.1935 (E. Knuth); 12.3.1936 (L. Rostrup Bøyesen); Ekstrabl. 12.4.1938; Pol. 4.4.1938; 13.11.1940; 10.11.1963 (nekr.).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.